söndag 31 augusti 2014

Jordskalven och berggångens expansion norrutEn magmafylld berggång har under de senaste veckorna bildats vid Bárðarbunga. Ovan kan du se hur den utvecklas genom att följa jordskalven i nordlig riktning. Berggången är i dag över fyra mil lång.

Nytt vulkanutbrott i Bárðarbunga vid Holuhraun

Foto: Míla
Ett nytt vulkanutbrott har börjat vid Holuhraun, ett lavafält norr om Dyngjujökull. Utbrottet sker alltså på samma plats som i fredags. Utbrottet är större än fredagens och äger rum i en 1,5 kilometer lång spricka. Än så länge handlar det dock om ett lavautbrott av begränsad storlek. Lavafontänerna är upp till 60 meter höga.

Utbrottet började klockan 5.15 lokal tid. Rörelserna i jordskorpan är små, vilket antyder att det precis som förra utbrottet sannolikt handlar om magma som kommit mycket nära ytan. Inte heller har utbrottet föregåtts av någon exceptionell seismisk aktivitet.

Vädret i området är mycket dåligt. En pågående sandstorm gör att det är svårt att se något av utbrottet genom de webbkameror som finns utplacerade i närheten.

Utbrottet är det tredje i Bárðarbungas vulkaniska system sedan förra lördagen. Platsen för utbrottet ligger in anslutning till den magmafyllda berggång som sträcker sig norrut från Dyngjujökull och ut på öppen mark. Det här utbrottet äger rum något längre norrut än fredagens utbrott.

Uppdatering 11.55: Det är just nu stora störningar i flygtrafiken, både inrikes och utrikes. Förseningar och inställda flyg beror dock inte på vulkanutbrottet utan det dåliga vädret. Veðurstofa Íslands har på grund av utbrottet ändrat färgkoden för flygtrafik vid Bárðarbunga från orange till röd. En flygförbudszon i anslutning till utbrottet har införts.

Uppdatering 12.00: Utbrottet beskrivs som betydligt större än fredagens. Ändå handlar det alltså om ett litet utbrott som i nuläget varken hotar flygtrafik eller bebyggelse. Eftersom utbrottet sker på samma plats är det sannolikt att även detta utbrott producerar främst basalt med inslag av bland annat fältspat.

Uppdatering 12.10: Utbrottet äger rum cirka fyra kilometer norr om Dyngjujökull. Jämfört med fredagens utbrott - som bara varade i fyra timmar - visar det senaste utbrottet inga tecken på att minska i intensitet.

Uppdatering 12.15: Många experter har redan jämfört situationen vid Bárðarbunga med Krafla, där ständiga magmainskott och sprickbildningar orsakade en serie av vulkanutbrott mellan 1975 och 1984. De teorierna kommer att få ytterligare bränsle efter dagens utbrott.

Uppdatering 12.20: Lavan rinner mot nordost i riktning mot Jökulsá á Fjöllum.

Uppdatering 12.25: Almannavarnir har inte höjt beredskapen till högsta nivå, alltså nödtillstånd. Myndigheterna ser således just nu inte utbrottet som något akut hot.

Uppdatering 12.30: De forskare som fanns på platsen för att undersöka fredagens utbrott har nu lämnat området på grund av ovädret med sandstorm och tjock dimma. Utbrottet övervakas nu enbart genom webbkamera.

Uppdatering 12.35: Mellan midnatt och klockan 10.25 lokal tid registrerades 312 jordskalv vid Vatnajökull. Det kraftigaste hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater och hade en magnitud på 3,8.


Uppdatering 12.40: Flygförbudszonen över Bárðarbunga gäller enbart upp till 6 000 fot och har ingen inverkan på flygtrafiken till och från Island.


Uppdatering 12.45: Bilderna ovan visar utbrottet under dess första timmar.
Foto: Ármann Höskuldsson/Jarðvísindastofnun


Uppdatering 12.55: Färgkoden för flygtrafik har alltså ändrats till röd vid Bárðarbunga medan statusen för Askja alltjämt är gul.
Karta: Veðurstofa Íslands

Uppdatering 13.20: Här kan du se ett klipp på utbrottet filmat i gryningen av Jarðvísindastofnun.


Uppdatering 13.40: Flygtrafiken till och från Island går alltså som normalt men med förseningar på grund av ett kraftigt oväder. Inrikesflyget ligger för tillfället nere på grund av stormen. Ovan ser du flygtrafiken i det isländska luftrummet och flygförbudszonen - som inte påverkar trafik på höjder över 6 000 fot - vid Bárðarbunga. Att vulkanutbrottet skulle börja producera aska som skulle påverka flygtrafiken är inte sannolikt.
Karta: Flight Radar 24

Uppdatering 13.50: Vid Upptyppingar ett par mil norr om Holuhraun har vindstyrkan den senaste timmen nått 26 sekundmeter. Sandstormen har alltså fått alla forskare att lämna området. Ovädret gör också att det bara till och från är möjligt att se utbrottet genom webbkameror.

Uppdatering 14.30: Lavaflödet uppskattas till omkring 1 000 kubikmeter i sekunden. Utbrottet har redan skapat ett tre kvadratkilometer stort lavafält som tros vara ett par meter tjockt. Även om utbrottet är betydligt större än fredagens är det i nuläget ofarligt.

Uppdatering 14.35: Ovädret gör att den sedan tidigare planerade överflygningen av området skjuts upp.

Uppdatering 14.40: De senaste veckornas magmarörelser är betydligt mer omfattande än de tre utbrott som ägt rum vid Bárðarbunga sedan förra lördagen. Det finns alltså potential för betydligt större utbrott i området. Historien talar dock för att det nu pågående utbrottet inte blir ett sådant. Utbrott är i regel kraftigast precis i början.

Uppdatering 14.45: Utbrottet tros nu ha börjat vid fyratiden i morse lokal tid. Ovädret gjorde dock att det tog tid innan utbrottet kunde bekräftas genom webbkamera och forskare på plats. Utbrottet syntes genom webbkamera klockan 5.51.

Uppdatering 15.05: Fram till klockan 13 lokal tid hade 357 jordskalv registrerats i området. Ovädret gör dock att mätinstrumentens träffsäkerhet påverkas. Det verkliga antalet skalv kan vara högre. Dagens hittills största skalv inträffade klockan 12.01 och hade en magnitud på 5,1. Skalvets epicentrum var strax nordost om Bárðarbungas krater.

Uppdatering 17.05: Tidpunkten för utbrottets början är alltjämt ett frågetecken. Att döma av värmeavvikelser tros det enligt Jarðvísindastofnun ha börjat mellan 3.09 och 4.43 lokal tid.


Uppdatering 17.10: Veðurstofa Íslands drar tillbaka den röda färgkoden för flygtrafik. Vulkanens status är nu orange.Uppdatering 17.25: Sprickan där utbrottet äger rum tros nu vara omkring 1,8 kilometer. Vid sprickan är lavafältet cirka åtta meter tjockt. Längre bort är det bara någon meter tjockt.Uppdatering 17.30: Utbrottet är kraftigare nu än när det började tidigt i morse. Det äger dock rum på en plats som gör att det i nuläget är ofarligt. Inget tyder på att det skulle röra sig mot glaciären eller att det skulle börja producera aska i stället för lava. Därför har Almannavarnir heller inte utlyst nödtillstånd vid området.

Uppdatering 17.35: Dagens utbrott i Bárðarbunga är det klart största av de tre som ägt rum sedan förra lördagen. Minst är det lavautbrott som skedde i fredags. Förra lördagens utbrott, som aldrig tog sig igenom glaciärens istäcke, är det näst största.

Uppdatering 17.40: Holuhraun - där utbrottet äger rum - är ett lavafält norr om Dyngjujökull, en utlöpare från Vatnajökull, som skapades i samband med ett utbrott år 1797. Den mark som nu täcks av lavaflödet har till stor del tidigare varit fri från lava.

Uppdatering 18.05: Det blåser alltjämt storm på höglandet. Vindstyrkan har dock lagt sig något jämfört med förmiddagen. Forskare finns åter på plats för att studera utbrottet.

Uppdatering 18.15: Alla restriktioner för flygtrafik vid området för vulkanutbrottet har enligt Isavia nu upphört.

Uppdatering 18.40: Här kan du se ett nytt klipp från utbrottet filmat av Jarðvísindastofnun.

Uppdatering 18.45: Från Holuhraun en halvmil norr om Vatnajökull är det sju mil till närmaste bebyggelse.

Uppdatering 19.30: Ångpelarna från utbrottet når ett par hundra meter upp i luften. Utbrottet skapar varken rökmoln eller vulkanaska.

Uppdatering 19.40: Fram till klockan 17.30 lokal tid har 434 jordskalv ägt rum sedan midnatt. Dagens största skalv har uppmätts till 5,1 respektive 4,9. Den magmafyllda berggångens expansion norrut har hejdats och sker nu mycket långsamt.

Uppdatering 21.20: Utbrottet vid Holuhraun fortsätter med oförminskad intensitet.

Uppdatering 21.45: Hittills har 490 jordskalv registrerats i området sedan midnatt. Det verkliga antalet är sannolikt betydligt större. Ovädret gör dock att mätinstrumenten inte fungerar fullt ut.

Uppdatering 21.50: Ovädret gör att forskare inte kan komma nära platsen för utbrottet. Det tros nu producera omkring 200 kubikmeter lava i sekunden.Uppdatering 22.45: Ovan kan du se ett klipp på lavafältets utkanter filmat av forskare på platsen. Utbrottet syns just nu väl genom den här webbkameran.Uppdatering 23.05: Ovan kan du följa utbrottet i direktsändning genom en pålitligare länk.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Ökad risk för vulkanutbrott i Bárðarbungas krater

Illustration: Veðurstofa Íslands
Risken för ett utbrott i Bárðarbungas krater har ökat. Det är nu ett av fyra huvudscenarier för den fortsatta vulkaniska aktiviteten i området. Samtidigt som majoriteten av jordskalven sker i anslutning till den magmafyllda berggång som rör sig norrut från glaciären sker de största skalven nära Bárðarbungas krater. Lördagens kraftigaste skalv hade en magnitud på 5,4.

Ett vulkanutbrott i Bárðarbungas krater är nu enligt ett pressmeddelande ett av fyra huvudscenarier för den pågående vulkaniska aktiviteten. Tidigare har Veðurstofa Íslands och Jarðvísindastofnun betraktat sannolikheten för ett sådant utbrott som liten. Skälet till att läget omvärderats är de kraftiga skalv som sker vid kratern och det utbrott som ägde rum under glaciären förra lördagen.

Vid ett utbrott i kratern är risken stor för översvämningar och explosioner som sprider vulkanaska över stora områden. Myndigheterna anser alltjämt att det är mest sannolikt att översvämningarna drabbar Jökulsá á Fjöllum, men utesluter inte att vattenmassorna kan ta andra vägar till havet.

De tre övriga mest sannolika händelseförloppen är att jordskalvssvärmen ebbar ut utan ytterligare vulkanutbrott, att ett lavautbrott likt i fredags sker på öppen mark norr om Dyngjujökull eller att ett utbrott äger rum helt eller delvis under Dyngjujökulls istäcke med nedfall av aska och översvämningar som tänkbara konsekvenser.

Under lördagen inträffade 1 001 jordskalv i området. Det största hade en magnitud på 5,4 och ägde rum klockan 7.03. Skalvet hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater.

Majoriteten av jordskalven sker dock i anslutning till den magmafyllda berggång som sträcker sig norrut i riktning mot Askja. Vid Askja noterades under gårdagen ett tjugotal jordskalv. De kan uppstå som en följd av de spänningsförändringar som orsakas av berggångens utbredning.

Flera tester som gjordes under fredagens utbrott väntar nu svar. Ett flygplan flög över platsen för utbrottet för att mäta eventuell vulkanaska i luften. Lavan ska analyseras för att se om den härrör enbart från Bárðarbunga eller om den har något annat ursprung.

Journalistveteranen Ómar Ragnarsson har bevakat vulkanutbrott på Island i flera decennier. Han skriver i ett blogginlägg att han i går flög över Vatnajökull och tyckte sig se nya sprickor i glaciären samtidigt som tidigare sprickor hade växt i storlek. Om så är fallet kan det förmodligen bekräftas under dagen då experter från Veðurstofa Íslands och Jarðvísindastofnun på nytt flyger över området.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga, här kan du se ett klipp på det lilla lavafält som bildades av fredagens utbrott och här kan du se Veðurstofa Íslands visualisering av den jordskalvssvärm som nu är inne på sin tredje vecka.

Dagens citat

"Ända sedan jag valdes in i tinget för Ljus framtid hade jag bestämt att jag skulle skaffa en tatuering med Ljus framtids logga, eftersom detta för mig är en av mitt livs största händelser."

Páll Valur Björnsson, alltingsledamot för Ljus framtid, i Nútíminn om varför han valt att tatuera partiets logga på högerarmen.

lördag 30 augusti 2014

Tio dagar av jordskalv vid BárðarbungaSedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började den 16 augusti har omkring 15 000 skalv registrerats i området. Ovan kan du se Veðurstofa Íslands visualisering av de skalv som ägde rum till och med den 26 augusti.

Självständighetspartiet går framåt i opinionen

Självständighetspartiet är vinnaren i Capacent Gallups senaste opinionsmätning. Stödet för partiet ökar med 2,2 procentenheter. Även regeringspartnern Framstegspartiet ökar något precis som stödet för högerkoalitionen. De fyra oppositionspartierna har dock alltjämt en majoritet av väljarkåren bakom sig.

Med 27,5 procent av väljarstödet är Självständighetspartiet med bred marginal störst på Island. Sympatierna för partiet har ökat med 2,2 procentenheter sedan förra månaden.

Förändringarna för övriga partier är små. Socialdemokraterna ligger kvar på 18,2 procent, Ljus framtid backar 0,5 procentenheter till 15,2 procent, Gröna vänstern ligger still på 12,8 procent och Piratpartiet tappar 0,6 procentenheter till 7,5 procent. De fyra oppositionspartierna har fortfarande stöd av en majoritet av väljarna.

Framstegspartiet ökar 0,5 procentenheter till 13,2 procent. Tillsammans har de två regeringspartierna 40,7 procent av väljarkåren bakom sig. Något fler - 41,9 procent - uppger att de stödjer den sittande koalitionen.

Övriga partier får 5,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Av de tillfrågade säger 9,1 procent att de skulle rösta blankt eller inte rösta alls. Ytterligare 13 procent ville inte svara på frågan. Totalt uppgav 77,9 procent vilket parti de skulle rösta på om det var val till alltinget i dag.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.

Utbrottet i Bárðarbunga är över - jordskalven fortsätter

Foto: Míla
Bara fyra timmar varade gårdagens vulkanutbrott vid Holuhraun. Men jordskalvssvärmen som nu går in på sin tredje vecka fortsätter i takt med att den magmafyllda berggången expanderar norrut mot Askja. Aktiviteten vid Bárðarbunga kan därför bli mer omfattande än de två utbrott som redan skett. De två senaste veckorna har fler jordskalv registrerats i området än på hela Island under ett helt år.

Klockan 0.02 i går trängde magma igenom ytan vid Holuhraun, ett lavafält norr om Dyngjujökull. Bara fyra timmar senare var utbrottet över. Utbrottet skedde i en knappt kilometerlång spricka. Lava spred sig inte längre än 500 meter från sprickan. Efter lavaflödets slut har bara vattenånga stigit ur den.

Gårdagens vulkanutbrott var det andra från Bárðarbunga inom loppet av en vecka. Och det var till och med mindre än det första - som inträffade förra lördagen men då inte lämnade några synliga spår efter sig. Att det faktiskt handlade om ett utbrott fastslogs inte förrän flera dagar senare då nya calderor upptäcktes på Vatnajökull.

Redan vid lunchtid under gårdagen kunde beredskapen kring utbrottet trappas ner. Men beredskapen i området är fortsatt hög. Jordskalvssvärmen fortsätter och har nu gått in på sin tredje vecka. Under de två första veckorna skedde fler skalv i området än under hela det föregående året i hela landet.

Under fredagen registrerades 1 194 jordskalv i området. Det kraftigaste skalvet inträffade nära Bárðarbungas krater och hade en magnitud på 5,2.

Under lördagen har fram till klockan 6.30 lokal tid 344 jordskalv inträffat i området. Det största uppmättes till 4,5. Även det hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater.

Majoriteten av skalven är kopplade till den magmafyllda berggång som sträcker sig från Dyngjujökull och norrut mot Askja. Berggången ligger på sina håll inte djupare än två kilometer. Det var längs berggången som gårdagens utbrott uppstod när magma trängde upp till ytan vid Holuhraun. Att utbrottet inte föregicks av starka rörelser i jordskorpan betyder att magman var så grund att den helt enkelt nådde ytan närmast av en slump.

I regel brukar jordskalvssvärmar ebba ut efter vulkanutbrott. Skalven brukar i sig vara indikationer på magmainskott i vulkaner. Men vid Bárðarbunga fortsätter jordskalven med oförminskad intensitet. Eftersom magma fortfarande är i rörelse är det därför inte osannolikt att mer vulkanisk aktivitet är att vänta i området.

Veðurstofa Íslands klassar just nu både Bárðarbunga och Askja som vulkaner med aktivitet utöver det normala. Vid Bárðarbunga finns alltjämt tecken på att ett utbrott skulle kunna vara nära förestående.

Inga evakueringar har heller hävts sedan gårdagens vulkanutbrott förklarades vara över. Höglandet norr om Vatnajökull samt den västra sidan av Jökulsá á Fjöllum vid Jökulsárgljúfur är alltjämt avstängda.

Några forskare finns kvar i området för att samla in prover från gårdagens utbrott och för att sätta upp ny mätutrustning. Nästa överflygning av området görs under söndagen.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Bárðarbunga.

Dagens citat

"De flesta som kommer hit tror att de kan lära sig mer om utbrottet genom att se sig omkring i naturen. Så tror de att vulkanen alltid är synlig, att spåren efter utbrottet är tydliga och de tror även att allt är kaos här. Folk blir därför väldigt förvånade när de ser gröna slåttervallar och allt i sin ordning fyra år efter utbrottet."

Ólafur Eggertsson, bonde på Þor­valds­eyri, i Morgunblaðið om de gäster som besöker utställningen om vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull.

fredag 29 augusti 2014

Gästblogg: Avsked till Island

Hej Islandsbloggen

Ja då for vi mot Reykjavik jag och min sambo, vi kan kalla henne Ulrika, för hon heter faktiskt så. Vi åkte från Lækur, ett jätte mysigt hotell som vi gärna hade stannat en natt till på, det ända jag möjligen skulle kunna klaga på var värmen i rummet som verkade ha fastnat på 23*C och att maten var lite i dyraste laget ....

Trevliga röda gubbar på trafikljusen i Selfoss
Men.... Det som är dyrt är väl bara det som inte är värt pengarna, och det kan jag inte säga att detta inte var, thaisoppan till förrätt och rödingen till huvudrätt var så goda att hälften hade räckt, efterrätten funkade men var ingen kioskvältare Skyr med krämkaramell, men nog om detta

Även de gröna log mot oss
Efter ett par timmars bilkörning ankom vi Reykjavik och Radisson Saga, detta hotell som vi bevistat flera gånger utan att bli missnöjda, och i dag var förväntningarna högt ställda, vår mycket duktiga researrangör på Island explorer ( explorer travel) Susanne Sävenholt hade mycket snällt uppgraderat oss till en svit på detta 4-stjärniga Hotell.

Checkade in och fick rum 615, rummet i sig var rymligt stor dubbelsäng med många kuddar, en morgonrock med tillhörande tofflor till var och en av oss liggande i nederkant på sängen prydligt och tilltalande, en ros på soffbordet( ej dagsfärsk... Bruna blad ) och tillhörande chokladask.

Började redan känna att allt inte var på topp, men men vi var ju bjudna på detta rum, så varför klaga på en ros som ej ser 100% ut. Nåväl vi hade sedan tidigare bestämt oss för att gå och bada på Vesturbæjarlaug, så vi tog våra badgrejor och rusade i väg. Detta bad kan vi verkligen rekommendera, ett kommunalt bad, där taxan är 600 Isk /vuxen. Badet fick en ny bassäng under förra året med både massagestrålar och bubbelpol och en vanlig liggbassäng.


Morgonrocken och tofflorna som jag blev snuvad på
Vi låg och hade det skönt ett par timmar ,innan vi återvände till hotellrummet. Väl där skulle jag raka mig inför kvällens besök på Hereford Steikhús, rakningen gick bra ända tills jag skulle släppa vattnet ur handfatet, blev på nått sätt blöt om strumporna...... Det var stopp i avloppet och vattnet tryckte upp ur golvbrunnen framför handfatet, som om inte det var nog ramlade duschdraperistången ned helt utan anledning, och en av lamporna i taket får fnatt och börjar blinka frenetiskt. Där står jag blöt om fötterna med en draperistång i händerna och en discoblinkande lampa i taket!!!

Där tröttnar jag totalt och Ulrika går ner till receptionen för att se om de kan gör något som förbättrar situationen. De har tyvärr inget mer rum ledigt i samma kategori, men vi får ett vanligt dubbelrum om vi vill, och det vill vi, så vi packar ner våra grejor i gen och flyttar ner till rum 401, inte kul att byta ner sig ,men vad gör man när ingenting känns rätt i den svit man fått.

T-benstek på Hereford steikhús
Nå väl vid 20:00 beger vi oss ned på Reykjavik för att äta en mycket god middag på Hereford steikhús. Och den gjorde ingen besviken, jag tog den mycket goda T-bensteken och Ulrika åt Lammfilè, kostar, men det är himmelskt gott, har ni aldrig varit där och gillar kött så gör ett besök det är helt klart värt det,

Ljuvlig efterrätt varm chokladkaka och vaniljglass
Nu väl hemma i rum 401 ska kroppen få sitt i duschen,sedan ska sängen och kudden få besök av oss till i morgonbitti ,då vi ser fram emot en god frukost,

Kaffe med chokladbit
I morgon far vi mot Keflavik för avfärd mot Arlanda vid 16:25, men vi hoppas hinna bevista badet en gång till i morgon innan vi far hemåt, för en sista helg i frihet innan jobbet börjar på måndag

Best regards Mikael A Karlsson med Sambon Ulrika

Regnigaste juli i Reykjavík på trettio år

I Reykjavík och Stykkishólmur har juli inte varit så regnig sedan 1984. Och i Akureyri var månaden den blötaste sedan 1943. Över hela landet noterades milda temperaturer och få soltimmar. Men det fanns undantag. På Grímsey har juli aldrig varit lika varm sedan mätningarna påbörjades år 1874. Det visar statistik från Veðurstofa Íslands.

Mycket regn, lite sol och måttliga temperaturer har hittills kännetecknat den isländska sommaren. Sällan har juli varit så blöt som i år. I Reykjavík noterades 89,3 millimeter regn, den högsta siffran sedan 1984. Även i Stykkishólmur var juli den blötaste månaden sedan 1984 med 66,9 millimeter. I Akureyri uppmättes 73,1 millimeter - inte sedan 1943 har det regnat lika mycket under juli.

Två platser där det brukar regna mycket är Hemön och Höfn. I Stórhöfði på Hemön föll 181,6 millimeter regn - den högsta noteringen sedan 1990 - och i Höfn 174,9 millimeter, vilket är den största mängden nederbörd sedan 2010.

Månadens högsta temperatur, 23,3 grader, uppmättes i Húsavík den 23 juli. Den högsta medeltemperaturen noterades i Torfar vid Eyjafjörður, 12,8 grader. På Grímsey var snittet 10,8 grader - aldrig någonsin sedan mätningarna påbörjades år 1874 har det varit lika varmt på ön i juli.

Den lägsta temperaturen i juli var -1,1 grader. Den registrerades vid Gagnheiði den 31 juli. I befolkade områden sjönk temperaturen aldrig under 0 grader under juli. Kallast i bebyggelse var det vid Mývatn samma dag, 0,8 grader. Lägsta medeltemperaturen uppmättes vid Brúarjökull, 3,6 grader. På låglandet var det svalast i Seley, 7,9 grader.

I Reykjavík var medeltemperaturen 11,8 grader, vilket var 1,2 grader över snittet för perioden 1961 till 1990 men 0,3 grader lägre än medelvärdet för den senaste tioårsperioden. I Stykkishólmur var det 11,3 grader (+1,4 grader över genomsnittet för perioden 1961 till 1990), Bolungarvík 10,1 (+1,1), Akureyri 12,7 (+2,1), Egilsstaðir 12,5 (+2,2), Dalatangi 9,2 (+1,3), Teigarhorn 10,7 (+2,0), Höfn 11,7 (+1,1), Stórhöfði på Hemön 10,7 (+1,1), Hveravellir 8,3 (+1,3) och Árnes 12,0 (+1,1).

Juli har i Reykjavík inte varit lika solfattig sedan 1989. I år var antalet soltimmar 116,4, vilket betyder 55 timmar under snittet för perioden 1961 till 1990 och hela 88 timmar under snittet för de tio senaste åren. I Akureyri var soltimmarna 120,2, vilket var 38 timmar färre än mellan 1961 och 1990 och 65 timmar färre än den senaste tioårsperioden.

Under årets sju första månader har det i Reykjavík inte varit lika solfattigt sedan 1992. Trots en torr inledning av året har den isländska huvudstaden hittills i år fått mer nederbörd än normalt. I Akureyri har de första sju månaderna bara en gång tidigare varit lika nederbördsrika som i år. Det var 1989.

De sju första månaderna är också ett nytt värmerekord för Akureyri. Lika varm var motsvarande period år 1964 - men det har aldrig varit varmare. I Reykjavík har årets sju första månader bara varit varmare vid tre tillfällen - 1974, 1929 och 2003.

Här kan du läsa mer om vädret på Island.

Nytt vulkanutbrott från Bárðarbunga norr om Vatnajökull

Utbrottet vid Holuhraun 5.38 lokal tid.
Foto: Míla
Ett vulkanutbrott började ett par minuter efter midnatt vid Holuhraun norr om Dyngjujökull. Utbrottet - som är det andra på en vecka i Bárðarbunga - sker i anslutning till den magmafyllda berggång som de senaste dagarna har expanderat från Bárðarbunga. I nuläget handlar det om ett litet lavautbrott som redan tappat kraft. Flygtrafiken fortgår som vanligt. Eftersom utbrottet sker på öppen mark finns det ingen risk för översvämningar. Det finns inte heller några rapporter om vulkanaska.

Klockan 0.02 lokal tid bröt magma igenom ytan vid Holuhraun, ett lavafält norr om Dyngjujökull. Rörelserna i jordskorpan tog fart först 20 minuter senare. Utbrottet sker i en kilometerlång spricka i jorden. Det mesta tyder på att det handlar om ett litet utbrott. Redan vid tvåtiden avtog rörelserna i jordskorpan.

Tunn lava har runnit i sydostlig riktning från platsen för utbrottet. Platsen ligger norr om Dyngjujökull, en utlöpare från Vatnajökull, där en magmafylld berggång uppstått i anslutning till den jordskalvssvärm som började vid Bárðarbunga för två veckor sedan.

Den magma som nu når ytan kommer från Bárðarbungas vulkaniska system. Det betyder att det handlar om ett basaltutbrott som producerar lava. Risken för explosioner som kan sprida stora mängder vulkanaska är låg så länge inte utbrottet flyttar sig till glaciären. Eftersom utbrottet sker på öppen mark finns det inte heller någon risk för översvämningar.

Den senaste timmen har ångpelare stigit från Holuhraun samtidigt som utbrottet tappat kraft. Förklaringen till ångpelarna är sannolikt att magman kommit i kontakt med vatten som finns vid platsen för utbrottet.

Jordskalven i området har mattats av något efter utbrottets början. Det är naturligt eftersom utbrottet lättar på spänningarna i marken.

Flygtrafiken fortgår just nu som vanligt. Det finns inga rapporter om spridning av aska från utbrottet. Så länge det inte flyttar sig till glaciären är risken för detta ytterst liten.

Flygplatsen i Akureyri stängdes i ett par timmar under natten på grund av vindriktningen från vulkanen. Det råder också restriktioner för flygtrafik i ett området norr om Vatnajökull.

Utbrottet från Bárðarbunga är det andra inom loppet av en vecka. I lördags larmade Veðurstofa Íslands om att ett vulkanutbrott börjat vid Bárðarbunga. Mätinstrumenten visade tydliga tecken på att magma stötte på is djupt ner i berget. Rörelserna i jordskorpan avtog dock snabbt under lördagen och några synliga tecken på utbrottet uppenbarade sig aldrig. På Vatnajökull sågs inga tecken på avsmältning och i de närliggande glaciärälvarna var vattenståndet normalt.

Jarðvísindastofnun vid Háskóli Íslands ifrågasatte tidigt om det handlade om ett vulkanutbrott. Det finns tre säkra kriterier för att tillsammans identifiera ett utbrott - rörelser i jordskorpan, förändringar i glaciären och avsmältning. I lördags fanns bara ett sådant tecken. Veðurstofa Íslands backade så småningom och ansåg då att lördagens händelser måste ha haft en annan förklaring.

I onsdags kväll flög experter från bland annat Jarðvísindastofnun över Vatnajökull. Då observerades tre nya calderor nära Bárðarbunga - tydliga tecken på att avsmältning skett på stora djup. Dessutom fanns en lång spricka från glaciären vid Dyngjujökull och vidare ut på öppen mark norr om Vatnajökull. Samtidigt fanns inga rörelser i jordskorpan som indikerade att ett utbrott skulle pågå eller vara på väg.

I stället talar nu det mesta för att Veðurstofa Íslands hade rätt från början. Allt tyder på att magma då mötte is under ett timslångt vulkanutbrott som aldrig var nära att ta sig igenom det cirka 600 meter tjocka istäcket.

Varför inte avsmältningen inte visat sig tidigare är en gåta. Men ett så begränsat och litet utbrott kan ha startat en process som långsamt smälte istäcket. Vart smältvattnet - minst 10 miljoner kubikmeter - tagit vägen är också en gåta. Vid en långsam process kan det ha sipprat genom håligheter i glaciären.

Troligast är kanske att smältvattnet strömmat till Grímsvötn, en underjordisk sjö belägen vid vulkanen med samma namn. Här har vattenståndet visserligen stigit med fem till tio meter de senaste dagarna, men inte på något sätt som avviker från normala förändringar. Förklaringen kan vara normal avsmältning.

Möjligen kan smältvatten i små mängder ha nått Kaldakvísl. I älven har uppmätts ökad konduktivitet, elektrisk ledningsförmåga, vilket kan bero på att vattnet kommer från avsmältning kopplad till utbrottet.

Den andra tänkbara förklaringen till calderorna och sprickorna i glaciären är jordvärme. Området är dock inte känt för sådan aktivitet. Mer troligt är i stället att magman vid det kortvariga utbrottets slut i stället började att röra sig norrut.

När experter på nytt flög över området i går morse noterades enligt Veðurstofa Íslands inga förändringar jämfört med onsdagskvällen. Det understryker övertygelsen om att det handlade om ett kortvarigt utbrott som redan var över när calderorna upptäcktes.

Den magmafyllda berggången där det nu pågående utbrottet sker är cirka 43 kilometer lång. Den fortsätter att expandera i nordlig riktning, men takten har mattats av. Under gårdagen utvidgade den sig med en kilometer. Gången finns två kilometer under ytan och är omkring fem kilometer hög och en till tre meter bred. I gången finns omkring 400 miljoner kubikmeter magma.

Gången är nu bara en mil från Askja och har nått området Holuhraun, som ingår i vulkanens spricksystem. Jordskalven vid Askja har fortsatt utan några indikationer om att ett utbrott skulle vara på väg. Veðurstofa Íslands ändrade i går färgkoden för flygtrafik över Askja från grön till gul. Nivån innebär att vulkanen visar tecken på aktivitet över det normala. Vid Bárðarbunga är färgkoden nu röd, den högsta nivån.

Om gången skulle nå fram till Askjas magmakammare finns en risk för ett stort och explosivt utbrott. Förutsättningarna påminner då i viss mån om Eyjafjallajökulls utbrott för fyra år sedan - även om det var ett förhållandevis litet utbrott sett till mängden vulkaniskt material. Från Bárðarbunga kommer nämligen basalt medan ryolit finns kvar i Askjas magmakammare. Ryolit innehåller mer kiseldioxid och vatten.

I går inträffade över 1 200 jordskalv i området. Det kraftigaste ägde rum klockan 8.13 lokal tid och hade en magnitud på 5,0. Skalvet kändes mer än femton mil från Bárðarbunga.

Inga evakueringar har hävts. I går kväll hölls ett boendemöte i Húsavík där myndigheterna informerade om riskerna vid ett utbrott. Att översvämningar skulle ta vägen via Skjálfandafljót är dock inte särskilt sannolikt. Det skulle ta omkring tio timmar för vattenmassorna att nå Húsavík.


Utbrottet observerades först klockan 0.02 lokal tid i natt genom en av Mílas webbkameror. Så här såg utbrottet ut klockan 0.15. Kameran är placerad cirka tre mil från vulkanen.


Utbrottet från en annan webbkamera vid samma tidpunkt.


Så här såg utbrottet ut vid 0.30. Det är uppenbart att sprickan där lava väller fram snabbt har ökat i storlek.


Utbrottet vid samma tidpunkt från den andra webbkameran.

Uppdatering 9.50: Experter kommer att flyga över vulkanen under morgonen för att skapa sig en överblick av situationen. Mycket tyder på att lavaproduktionen i det närmaste har upphört.

Uppdatering 9.55: Sedan midnatt har 345 jordskalv registrerats i området. Det kraftigaste inträffade klockan 4.37 och hade en magnitud på 3,8.

Uppdatering 10.00: Utbrottet är, åtminstone i inledningsskedet, ett så kallat ferðamannagos eller túristagos, alltså turistutbrott. Det betyder att det handlar om ett utbrott som enbart producerar lava och ingen aska, att det sker på öppen mark utan risk för översvämningar och att det äger rum långt från bebyggelse.

Uppdatering 10.05: Ingen vulkanaska syns på radar.

Uppdatering 10.15: Alla avspärrningar in mot utbrottsområdet bemannades så snart som utbrottet bekräftades. Höglandet norr om Vatnajökull är alltså fortsatt stängt.

Uppdatering 10.45: RÚV publicerar nu de första flygbilderna på utbrottet tagna under morgonen.

Uppdatering 11.30: Utbrottet äger alltså rum vid Holuhraun. Avståndet till Reykjavík är fågelvägen cirka 26 mil. Till närmaste bebyggelse - Möðrudalur i höglandets utkant och Bárðardalur – är det 7 mil.

Uppdatering 11.35: Utbrottet pågår alltjämt men är litet i sin omfattning. Det producerar lava och ånga.
Även Vísir har nu flugit över platsen för utbrottet.

Uppdatering 12.15: Utbrottet tycks vara på väg att upphöra. Veðurstofa Íslands har sänkt beredskapsnivån för flygtrafik från röd till orange. Flygförbudszonen vid vulkanen har enligt Isavia minskats till tre sjömil.


Uppdatering 13.30: Kustbevakningen flyger nu över utbrottsområdet. Sprickan är 900 meter lång och belägen fem kilometer från glaciären. Lava har hittills bara runnit 500 meter från platsen.
Foto: Landhelgisgæsla Íslands

Uppdatering 13.45: RÚV publicerar nu ett längre klipp från första överflygningen av utbrottet vid Holahraun. RÚV har också sammanställt bilder från en webbkamera som visar hur utbrottet börjar och ökar i omfattning under de första minuterna.

Uppdatering 14.20: Vulkanutbrottet vid Holuhraun är över. Det bekräftas nu av isländska myndigheter. Utbrottet började klockan 0.02 och upphörde vid femtiden på morgonen. Sedan dess har bara ånga kommit ur sprickan.
Jordskalven i den magmafyllda berggångens norra ände fortsätter. Myndigheterna behåller därför den förhöjda beredskapen vid Bárðarbunga. Långt ifrån all magma som samlats i berggången har nått ytan genom det kortvariga utbrottet.
Eftersom utbrottet började utan rörelser i jordskorpan tycks det som att berggången hamnat så nära ytan att magman letat sig fram utan någon annan utlösande faktor. Risken för fortsatta vulkanutbrott i området kvarstår alltså.

Uppdatering 14.55: Vulkanutbrottet var som mest intensivt mellan 0.40 och 1.00 lokal tid i natt. Veðurstofa Íslands skriver att bara små mängder lava nått ytan. Jordskalvssvärmen fortsätter. Det finns enligt myndigheten tre huvudscenarier för utvecklingen: att svärmen så småningom ebbar ut utan ytterligare utbrott, att ett nytt utbrott uppstår i anslutning till berggången eller att ett utbrott sker vid Dyngjujökull med risk för översvämningar och spridning av vulkanaska. Det går inte heller att utesluta ett utbrott i Bárðarbungas krater.

Uppdatering 16.45: Alla restriktioner för flygtrafik vid Vatnajökull har enligt Isavia nu upphört.

Uppdatering 17.10: Almannavarnir sänker beredskapen från den högsta nivån till mellannivå. Den pågående jordskalvssvärmen gör att faran för nya utbrott inte är över. Därför hävs inte heller några evakueringar.

Uppdatering 19.40: Magma fortsätter att strömma in i den underjordiska berggången. Även jordskalvssvärmen fortsätter. Nya utbrott vid Bárðarbunga är alltså långt ifrån osannolikt.

Uppdatering 20.55: Klockan 18.45 lokal tid har 912 jordskalv inträffat vid Bárðarbunga sedan midnatt. Majoriteten av skalven sker i anslutning till den magmafyllda berggången. Det största hade en magnitud på 5,2 och hade sitt epicentrum nära vulkanens krater.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

Foto: Pressbild
"Jag skojar om alla de nordiska länderna. Men av historiska skäl lägger vi isländska komiker mycket fokus på Danmark eftersom vi lär oss danska i skolan. Men kruxet är att hur mycket man försöker prata danska med dem så vill de alltid ta det på engelska ändå."

Ari Eldjárn, som i kväll uppträder på Lund Comedy Festival, i Skånskan om isländsk humor.

torsdag 28 augusti 2014

Gästblogg: Bilåkning, skyrpaus och middag

Hej Islandsbloggen

I dag har varit en dag med mycken bilåka , men några trevliga nedslag har vi hunnit med efter vägen. Vi stannade vid jökulsárlón och kollade isbergen igen. Det är konstigt hur dessa bjässar kan upplevas så olika beroende av ljus och tid på dagen, i dag var isbergen mycket blåare/grönare i färgen än i går, och man kan säga att även om vi såg lagunen i går så var det inte samma lagun i dag. Allt beror på om det är in eller ut vatten vid tillfället, många berg satt fast i en klunga i utloppet ur lagunen precis innan bron som huserar ringvägen (1:an) .

Fisken (tror det var Makrill) som simmat in i lagunen under gårdagen verkar inte gilla förhållandena av bräckt kallt vatten,det låg döda fiskar på många ställen ut efter stranden, en sorglig syn tycker jag


Sedan vart det en liten skyr paus efter vägen. Vädret har blivit lite sämre med regnskurar lite här och var, men nu är det uppehåll och vi inmundigar lite ISLÄNDSK SKYR. Inte den Norska skyr som vi blir pådyvlade hemma i sverige utan den riktiga varan, är man på Island ska man äta Isländskt

Vi stannade i staden Vík för att tanka på N1, man undrar hur folk (turister) kan trassla till något så enkelt som att tanka till något man behöver ingenjörsexamen för att klara, vet ej vad problemet var för alla, jag klarade mig utan mankemang trotts att jag endast har treårig transporttekniskutbildning, fick även hjälpa ett franskt par med en husbil, som stod vid pumpen redan när vi kom och försökt att tanka diesel allt sedan dess, när jag stod och väntade på att få trycka ut kvitto efter min tankning, frågade de om min hjälp. Det stora problemet var åt vilket håll magnetremsan på kortet skulle vara, när vi kom till rätta med det så funkade allt och kvinnan kallade mig för deras hjälte och tackade för hjälpen, för mig var det en vanlig dag på macken ,men tänk så olika vi är som människor i allafall, det mesta brukar ju lösa sig om man tar det lite lugnt och läser vad som står i displayen.

Vi tog en tur upp till kyrkan i vík och knyckte Zonen där i Spelet Turf .

Vädret efter vägen var minst sagt växlande i dag sol, regn och bara molnigt, riktigt ISLANDSVÄDER med andra ord,

Vårt hotell Lækur
Vi stannade i Hvolsvöllur och badade i det kommunala badhuset. Det var väldigt fint,inte så stort men med två bubbelpooler med upp till 40*c i och en liggbassäng med runt 34-36*c, vi fick bevittna ett pass med vattengympa i den stora bassängen med. Deltagarna var bara kvinnor och alla kämpade efter bästa förmåga.

Förrätten Thai soppa
Så här när den 12:te resan till och runt på ISLAND (sedan 2005) börjar lida mot sitt slut, så måste man ändå förundras över Islänningarnas vilja att ta hand om turister i alla lägen, deras vilja att ligga i framkant vad gäller teknik, att vi på varje boende utom ett haft tillgång till WIFI med en riktigt bra uppkoppling, i minsta lilla håla kan de erbjuda WIFI, affär , bank och Mack , man kan inte sluta att imponeras över hur människorna sliter för att få allt att gå runt, både för sig själva och för oss turister, maten är en annan sak jag vill framhålla , det är klart gillar man inte öring,torsk eller Lamm ska man kanske överväga att åka någon annanstans, men tänk först på att Isländskt Lamm eller Fisk smakar inte som de gör i vår frys- och kyldiskar hemma på ICA och COOP. Nä den isländska maten är verkligen nått jag kan längta efter, den färska fisken , det underbara Lammet som smakar så gott att man skulle kunna äta hur många portioner som helst, Om du blir nyfiken nu så prova för guds skull!

Huvudrätten i kväll Röding
I morgon Torsdag far vi mot Reykjavik och vår sista natt på Island för denna gången, vi ska hinna med ett besök på vår favorit restaurang Hereford Stekhús och min favorit 450g Nauta T-beinsteik, den är så god att det vattnas i munnen bara jag tänker på den dyr dock 5950 ISK går loss på nästan 360skr ... Men lovar att det är värt det....

Efterrätten med skyr blåbär och krämkaramell
i botten på skålen
Nä nu ska jag gå och borsta tänderna och lägga ner min lekamen i sängen för en god natts sömn på det fina hotellet Lækur efter en sagolikt god trerätters kvällsmat med thaisoppa som förrätt och bleikja = Röding, som huvud rätt och en skyr-baserad efterrätt till detta ett vitt vin

Vimpel utanför lækur
Best regards Mikael A Karlsson och Sambon Ulrika

Nederländerna säljer Icesave-fordringar till Deutsche Bank

Nederländerna säljer samtliga fordringar på Landsbanki till Deutsche Bank. Genom affären har Nederländerna fått tillbaka de 1,636 miljarder euro som användes för att kompensera inhemska Icesave-sparare. Varken prislappen eller den slutgiltiga köparen är känd. Det är inte heller klart om försäljningen innebär att Nederländerna överger rättsprocessen mot den isländska garantifonden.

När Landsbanki gick omkull i oktober 2008 valde Nederländerna att ersätta sparare genom upp till 100 000 euro. Totalt kostade ingripandet 1,636 miljarder euro. Av dessa svarade staten för 1,428 miljarder och de privata bankerna för 208 miljoner.

Beslutet om att betala ut insättningsgarantin togs utan samråd med Island. Efter att utbetalningen gjorts krävde Nederländerna Island på hela beloppet plus ränta. Island ansåg sig dock inte ha något ansvar för insättningsgarantin. Ansvarsfrågan avgjordes förra året i Eftas domstol där Island fick rätt mot Nederländerna, Storbritannien och EU.

Hittills har Nederländerna fått 932 miljoner euro utbetalat från Landsbankis konkursbo. Den nederländska centralbanken, De Nederlandsche Bank, hävdar i ett pressmeddelande att resten av pengarna inte skulle betalas ut förrän år 2018. Genom att sälja nu har dock centralbanken fått tillbaka sina pengar.

Köpare av fordringarna är Deutsche Bank, men prislappen är okänd. Det är inte klart om Deutsche Bank är den riktiga ägaren eller om affären genomförts på uppdrag av någon kund.

Nederländerna har genom försäljningen inte längre några fordringar på Landsbanki. Däremot är det osäkert vad som händer med rättsprocessen om Icesave. Tidigare i år stämde Nederländerna tillsammans med Storbritannien den isländska garantifonden - som har 18,2 miljoner isländska kronor att disponera för Icesave-fordringar - på 1 000 miljarder kronor.

Landsbankis tillgångar kommer att räcka för de prioriterade fordringarna, däribland Icesave-kraven. Däremot kommer övriga fordringsägare inte att få mycket tillbaka.

För Nederländerna och Storbritannien var inte detta nog. Efter att ha förlorat i ansvarsfrågan valde de att inför isländsk domstol stämma den isländska garantifonden. Där kräver de ersättning för bland annat räntekostnader.

Vad som nu sker med Nederländernas roll i tvisten återstår att se. Det finns ännu inget besked om regeringen alltjämt står bakom rättsprocessen eller om den är nöjd med att ha återfått sina pengar. Beslutet att sälja fordringarna i Landsbanki var dock förankrat hos regeringen av centralbanken.

Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.

Vulkanhotet: Utbrott kan ha smält isen vid Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Tre stora calderor har bildats sydost om Bárðarbunga. Issmältningen har antingen orsakats av ett vulkanutbrott eller jordvärme. Norr om Vatnajökull har en fem kilometer lång spricka bildats som konsekvens av de senaste dagarnas magmarörelser. Samtidigt återstår bara tio kilometer återstår för att den magmafyllda berggången från Bárðarbunga ska nå fram till Askja. Vid ett intrång i vulkanens magmakammare kan ett stort och explosivt utbrott vara att vänta.

Sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började för snart två veckor sedan har nu över 10 000 jordskalv registrerats i området. Gårdagens kraftigaste skalv ägde rum klockan 0.16 och 2.50 lokal tid strax öster om kratern. Skalven hade en magnitud på 5,4 respektive 5,2.

Mellan midnatt och klockan 7 på morgonen lokal tid inträffade 371 jordskalv i området. Nattens kraftigaste skalv uppmättes till 4,1 respektive 4,0.

Men det är inte längre den långa och täta jordskalvssvärmen som är det mest anmärkningsvärda med händelserna vid Bárðarbunga. Det är i stället den berggång, den spricka i marken och de tre nya calderor som nu uppstått i området.

Berggången är nu omkring 43 kilometer lång. Gången tros vara fylld med närmare 400 miljoner kubikmeter magma. Den är bara någon meter bred men flera kilometer hög. Däremot ser den inte alls ut att befinna sig på ett lika stort djup som tidigare trott.

Berggången expanderar ständigt i nordlig riktning. Avståndet till vulkanen Askja är nu bara tio kilometer. Vid ett möte med Askjas magmakammare är det inte osannolikt att ett stort och explosivt utbrott blir konsekvensen. Magman i Askja har nämligen en helt annan sammansättning än magman från Bárðarbunga.

Vad som skulle hända om de två möttes går dock inte att förutsäga med säkerhet. Aldrig tidigare har två vulkansystem mötts på ett liknande sätt. De jordskalv som sker vid Askja tros vara en följd av de tryckförändringar som uppstått på grund av aktiviteten vid Bárðarbunga.

Berggången har nu alltså tagit sig ut på öppen mark norr om Dyngjujökull, en utlöpare från Vatnajökull. Där har en sex kilometer lång spricka bildats på ytan ovanför berggången. Det är en stark indikation på att magman - som tidigare troddes röra sig på ett djup av fem till tio kilometer - befinner sig betydligt närmare ytan.

I glaciären upptäcktes vid en överflygning sent i går kväll tre nya calderor sydost om Bárðarbunga. De är cirka fem kilometer långa, en kilometer breda och 15 till 20 meter djupa. Att glaciären har sjunkit ihop kan vara en konsekvens av magmarörelser kopplade till ett vulkanutbrott eller jordvärme.

Smältvattnet kan ha samlats vid Grímsvötn där vattenståndet har stigit med 10 meter sedan lördagen. Totalt borde avsmältningen ha förvandlat omkring 30 miljoner kubikmeter glaciäris till vatten.

Rörelserna i jordskorpan har dock inte indikerat något utbrott. Lördagens händelser - som först klassades som ett utbrott - skulle ha kunnat åstadkomma avsmältningen, men sådana konsekvenser borde ha blivit synliga tidigare. Vid en överflygning under helgen observerades inte de synliga tecken på vulkanisk aktivitet som nu upptäckts.

Calderorna har bildats nära Gjálp, där ett stort utbrott ägde rum 1996. Isen är enligt Almannavarnir 400 till 600 meter tjock i området. Platsen ligger också på gränsen mellan Bárðarbunga och Grímsvötn. Ett utbrott vid calderorna skulle sannolikt resultera i översvämningar söder om glaciären i stället förr norrut genom Jökulsá á Fjöllum.

Det finns i nuläget inget som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Samtidigt finns det inte heller något som pekar på att aktiviteten skulle vara på väg att upphöra. Tvärtemot har jordskalven de senaste dagarna varit både stora och täta.

Experter kommer att flyga över området under morgonen för att skapa sig en bättre bild av läget. Det handlar framför allt om att försöka utreda om ett vulkanutbrott ligger bakom avsmältningen eller inte.

Alltjämt är höglandet norr om Vatnajökull evakuerat. Detsamma gäller även västra sidan av Jökulsá á Fjöllum i Jökulsárgljúfur. Alla respekterar dock inte utrymningen. En tidigare RÚV-medarbetare filmade en utländsk turist som valde att köra runt avspärrningarna av den västra vägen till Dettifoss. Mannen bötfälldes senare av polis, rapporterar RÚV som också visar klippet.

Uppdatering 11.00: Ett jordskalv med en preliminär magnitud på 5,0 inträffade klockan 8.13 lokal tid. Skalvet hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater. Det kändes bland annat i Akureyri.

Uppdatering 12.40: I norra Vatnajökull har förskjutningarna i jordskorpan de senaste dagarna varit hela 40 centimeter. Som jämförelse är motsvarande rörelser för hela landet omkring 2 centimeter om året.

Uppdatering 13.40: De nya calderorna har inte ökat i storlek under natten.

Uppdatering 14.50: Här kan du se ett filmklipp på de nya sprickorna och calderorna.

Uppdatering 15.10: Askjas status har av Veðurstofa Íslands höjts från grön till gul. Det innebär att aktiviteten vid vulkanen är större än normalt.

Uppdatering 03.00: Ett vulkanutbrott började vid Holuhraun norr om Dyngjujökull runt klockan 00.10 lokal tid. Utbrottet sker just nu på öppen mark men inte långt från glaciären. Utbrottet i Bárðarbunga producerar inledningsvis bara lava - sannolikt basalt även om det i skrivande stund bara är en spekulation. Inga störningar i flygtrafiken är i nuläget att vänta. Det finns heller ingen akut fara för översvämningar såvida inte utbrottet rör sig mot Vatnajökull. Flygtrafik inom ett område på 100 gånger 140 sjömil från vulkanen kommer dock att förbjudas.
Utbrottet blir alltså det andra i Bárðarbunga inom loppet av en vecka. Myndigheterna vände tidigare i dag om lördagens händelser och ansåg att calderorna måste ha skapats i samband med ett kortvarigt vulkanutbrott under glaciären som då aldrig nådde igenom istäcket.

Uppdatering 03.10: Följ Islandsbloggen på Twitter för tidigare löpande uppdateringar av utbrottets första ögonblick och bilder. Islandsbloggen uppdateras med ny text om utbrottet under morgonen.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"Succeeds where many others in London fail by not trying too hard. It’s a burger, not a fillet steak and Tommi’s knows this, taping a few Sopranos posters to the walls, stringing up a couple of sets of fairy lights, writing the specials on some cardboard and calling it a day. There’s something very casual and humble about the restaurant, queues rarely reach the street and there isn’t a hashtag in sight. The most authentically American burger joint you’ll find in London (even if it is run by Icelanders)."

The Independent utser isländska Tommi's Burger Joint till det bästa hamburgarhaket i London.

onsdag 27 augusti 2014

Gästblogg: Från Bakkagerði till Hali

När jag är
TURFKUNG 
i HÖFN igår
Hej Islandsbloggen

Nu sitter vi och äter frukost i Hali på sydöstra sidan av Island. Vi det är jag Mikael och min Sambo, vi kan kalla henne Ulrika, för hon heter så, vi anlände i går kväll från nordsidan och "stället" Alfheimar där vi bott i två nätter.

Vi stannade till i Egilsstaðir och Höfn på vägen för att ta två zoner i spelet TURF. Så just i detta nu har jag flest Zoner på Island (man är Kung), frånsett detta så åkte vi en bit längre än till vårt boende i Hali i går, vi for till underbara jökulsàrlón, solen sken och det var varmt ute, tyvärr blåste det "halv storm",men rutinerade Islandsresenärer som vi är var det inget hinder för en amfibiebåtstur i lagunen med isberg, sälar och diverse fågelliv, guiden talade om att de fått in ett stimm strömming i lagunen för ett par dagar sedan och med dem kom fiskmåsarna, turen runt bland isbergen innehöll som brukligt ett smakprov av ISEN, den mer än tusen år gamla (man får ta chansen att prova när den ges) turen denna gång var inte så gemytlig som tidigare år, när det varit helt vindstilla och spegelblankt på lagunen, turen tar ca 45min och är helt klart värd att göra.

Ett isberg i Lagunen Jökulsárlón
Man har svårt att förstå isbergens storlek även efter ett besök i lagunen, det är nämligen endast ca 10% av dem som syns över ytan. 

Amfibiebåten Dreki känd
från Laura Croft film.
Efter båtturen gick vi som brukligt en bit efter lagunen, vinden hade mojnat allt var bara för härligt, min kära Sambo var som vanligt ute med kameran i högsta hugg för att föreviga ett på Sälar som simmade en bit ut i lagunen. Tyvärr pratade inte Ulrika och sälarna samma språk så det blev en del hårda ord om deras position och ovilja att bli fotograferade, många bilder på sälnackar blev det tyvärr...till Ulrikas stora förtret! (Men vi ska göra ett nytt försök när vi passerar i dag!) Fiskar, troligen strömming, ( är ej så bra på att artbestämma fisk) simmade så nära strandkanten att man kunde ta på dem, och då menar jag inte kunde, utan man KUNDE verkligen ta på dem.

Två tjejer från något öst europeiskt land lyckades fånga två stycken med bara händerna och var överlyckliga över det, det blev deras kvällsmat (de campade i närheten). Vi lämnade fisken i vattnet och fortsatte tillbaka till Hali för en Dyr men god kvällsmat i Restaurangen, föresten Dyrt är bara det som inte är värt pengarna......

Bild över vårt boende i Hali
Nä nu börjar frukosten lida mot sitt slut och vi ska gå och packa för dagens resa på ca 35mil till Hotell Lækur som är vårt näst sista boende på Island för denna gången......


Best regards Mikael A Karlsson med Sambon Ulrika

Inrikesministern i kris - rådgivare åtalas för medieläcka

Gísli Freyr Valdórsson åtalas för att ha läckt uppgifter om asylsökande till medierna. Inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttirs närmaste man riskerar nu upp till tre års fängelse för brott mot tystnadsplikten. Ministern själv hävdar dock trots åtalet att det handlar om ett politiskt spel. Samtidigt är Hanna Birna Kristjánsdóttir hårt pressad efter uppgifter om att både hon och hennes medarbetare utsatt polisen för påtryckningar.

Upp till tre års fängelse för brott mot tystnadsplikten riskerar nu Gísli Freyr Valdórsson, politisk rådgivare åt inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir. Han åtalas för att ha läckt skyddade personuppgifter till Fréttablaðið och Morgunblaðið. Han lämnar nu tillfälligt uppdraget som inrikesministerns närmaste man.

Hanna Birna Kristjánsdóttir själv har enligt ett pressmeddelande bett om att under rättsprocessen bli befriad från ansvaret från frågor som gäller polis, åklagare och domstolar. Regeringen tar tillfället i akt och grundar ett nytt justitiedepartement som får statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som chef.

Turerna kring medieläckan började för drygt nio månader sedan. På kvällen den 19 november förra året fick Fréttablaðið tillgång till ett dokument upprättat vid inrikesdepartementet. Där påstods att en asylsökande man från Nigeria var inblandad i människohandel. Dagen därpå skulle en demonstration mot utvisningen av mannen hållas utanför departementet.

Den 20 november kunde Fréttablaðið publicera uppgifterna om mannens koppling till människohandel. Samma förmiddag publicerade Morgunblaðið på nätet en artikel med samma dokument som underlag. Bägge medierna uppgav att informationen härrörde från inrikesdepartementet.

Uppgifterna om den asylsökande mannen visade sig inte bara vara falska. De misstänks också ha fabricerats vid departementet och lagts till i dokumentet innan det läcktes till medierna. Syftet skulle i så fall ha varit att skydda ministern från oönskad uppmärksamhet i en humanitär fråga.

Trots att inrikesdepartementet i en egen rapport rentvådde samtliga medarbetare har pressen på Hanna Birna Kristjánsdóttir eskalerat allt sedan läckan uppdagades. Hon var en av de åtta personer som fick dokumentet mejlat till sig den 19 november. En annan var Gísli Freyr Valdórsson.

Det är dock inte läckan i sig som är det största problemet för Hanna Birna Kristjánsdóttir. Hon har gång på gång snärjt in sig i förklaringar som inte visat sig vara förenliga med polisens utredning. Hon har också konsekvent hävdat att turerna kring läckan är en del av ett politiskt spel. Inför alltinget har hon påstått att hon inte haft någon information om utredningsarbetet - trots åtskilliga samtal med polisen.

När nu Gísli Freyr Valdórsson åtalas är det mot hans nekande. I ett uttalande skriver han att han är säker på att han kommer att frias. Han hävdar också att åklagaren åsidosätter principen om att åtal bara ska väckas om det finns sannolikhet för en fällande dom och anser att polisen gått för hårt fram i utredningsarbetet:
"Inget framkom vid undersökningen av tidigare nämnda dokument annat än att jag hade läst det dokument som jag ursprungligen fick skickat till mig om saken, och att jag har haft samtal med mediers anställda de dagar som utredningen gällde."
Åtalet mot Gísli Freyr Valdórsson bygger på indicier. Han har läst dokumentet och fått frågan om han ville spara ändringar som gjorts i det. Enligt misstankarna är det alltså han som lagt till de osanna uppgifterna om att den asylsökande skulle vara inblandad i människohandel. Han talade på kvällen den 19 november vid fyra tillfällen med en journalist på Fréttablaðið. Morgonen därpå talade han med en journalist på Morgunblaðið. Tidpunkterna för samtalen sammanföll med tidpunkterna för publiceringarna.

Hanna Birna Kristjánsdóttir kommer att ställas inför en misstroendeförklaring när alltinget återsamlas den 9 september. Bakom initiativet - som har diskuterats även bland andra oppositionspartier - står Piratpartiet. I ett pressmeddelande skriver de tre piraterna i alltinget att inrikesministern har förbrukat sitt förtroende och därför måste avgå:
"Det är uppenbart att inrikesministern är olämplig och har tappat förtroendet i samhället och därför är det inte acceptabelt att ministern bara frånsäger sig en del av ämbetets plikter."
Misstroendeförklaringen blir främst symbolisk eftersom varken Självständighetspartiet eller Framstegspartiet kommer att stödja den.

Árni Páll Árnason, ordförande för Socialdemokraterna, är mycket kritisk till Hanna Birna Kristjánsdóttirs hantering av medieläckan. Han skriver på Facebook att hon borde ha släppt delar av sitt ansvar långt tidigare i stället för att - som det framkommer i inrikesministerns svar till Umboðsmaður Alþingis - diskutera utredningen mot hennes eget departement med polisens ledning:
"Det är ett missbruk av offentlig makt av den värsta sorten. ... Det är, anser jag kunna påstå, ett skäl till uppsägning för en minister i alla demokratier."
Ledarna för de tre övriga oppositionspartierna - Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir, Ljus framtids Guðmundur Steingrímsson och Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir - säger till RÚV att Hanna Birna Kristjánsdóttir långt tidigare borde ha lämnat uppdraget som inrikesminister. Och det borde hon enligt partiledarna ha gjort helt och hållet, och inte bara frånsagt sig ansvar för ett visst område.

Trots åtalet mot Gísli Freyr Valdórsson hävdar Hanna Birna Kristjánsdóttir att turerna kring medieläckan är "ett fult politiskt spel". Hon säger till RÚV att hon tagit politiskt ansvar genom att tillfälligt lämna ifrån sig de frågor som tillhörde det tidigare justitiedepartementet:
"Vi kan naturligtvis se tillbaka och spekulera kring om det hade varit rätt att reagera annorlunda. Jag har tidigare sagt att jag anser att frågan på många sätt är ett fult politiskt spel och jag kunde inte förutse att saken skulle utvecklas på detta sätt. Jag såg inte hur mycket politiskt rabalder som skulle skapas kring den, men jag sade också att så länge som jag inte hade några förutsättningar för att anse att någon hade begått ett brott så skulle jag inte reagera genom att låta folk gå, inte förrän saken hade gått längre."
Ólafur Þ. Harðarson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att inrikesministerns situation är mycket svår. Inte minst borde Hanna Birna Kristjánsdóttir från början ha insett frågans politiska sprängkraft och lagt korten på bordet i stället för att komma med vilseledande påståenden. Motsvarande skandaler har i grannländerna många gånger tvingat statsråd att avgå:
"Hon har betonat att saken först och främst är politisk förföljelse eller ett fult politiskt spel och detta åtal visar att så inte är fallet. ... Varje nytt avslöjande skadar ministerns trovärdighet. Både ministern och hennes assistenter har i detta fall gjort uttalanden som med den välvilligaste tolkningen kan kallas vilseledande."
Bjarni Benediktsson, ordförande för Självständighetspartiet, säger till Vísir att han anser att Hanna Birna Kristjánsdóttir hanterat medieläckan på rätt sätt och att hon inte gjort något fel.

Men situationen blir allt mer besvärande både för regeringen och för Hanna Birna Kristjánsdóttir. I går kom beskedet att Umboðsmaður Alþingis utreder hennes agerande. I ett brev till inrikesministern presenteras en rad graverande omständigheter. Det framkommer bland annat att hon klagat på polisens insamling av bevis, kallelser till förhör och utredningens omfattning. I en strid ström av sms och telefonsamtal fick polischefen i Reykjavík, Stefán Eiríksson, frågor om utredningen.

Ännu längre gick Gísli Freyr Valdórsson och Þórey Vilhjálmsdóttir, även hon politisk rådgivare åt Hanna Birna Kristjánsdóttir. När DV publicerade uppgifter om att Stefán Eiríksson utsatts för påtryckningar av ministern uppmanade de honom att gå ut med ett uttalande där detta skulle förnekas. Vid det här stadiet var dessutom bägge rådgivarna delgivna misstanke om brott i samma utredning.

En som i medierna har avfärdat utredningen mot Hanna Birna Kristjánsdóttir och inrikesdepartementet är juristen Jón Steinar Gunnlaugsson. Nu framkommer det att han bistått inrikesministern i att svara Umboðsmaður Alþingis. Även han har vänt sig till Stefán Eiríksson för att få svar på frågor om polisens utredning.

I ett uttalande skriver Hanna Birna Kristjánsdóttir att Umboðsmaður Alþingis för allmänheten framställer samtal hon i förtroende haft med Stefán Eiríksson på ett felaktigt sätt. Hon hävdar att brevet till henne inte borde ha offentliggjorts innan hon fått möjlighet att svara. Därmed beter sig nu Umboðsmaður Alþingis enligt inrikesministern på samma sätt som de medier som hon hävdar bedriver en osaklig kampanj mot henne. Hon beskyller dessutom myndigheten för att ha tagit ställning mot henne i sakfrågan.

Hanna Birna Kristjánsdóttir sade i går kväll i en intervju med Vísir att hon överväger att lämna politiken. Samtidigt anser sig hon inte ha gjort något felaktigt och därför ser hon inte heller några skäl till varför hon ska avgå.

Här kan du läsa mer om Hanna Birna Kristjánsdóttir och turerna kring medieläckan.

Vulkanhotet: Största skalvet på sex år vid Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Det största jordskalvet på Island på sex år skakade i går Bárðarbunga. Skalvet hade en magnitud på hela 5,7. Samtidigt som jordskalvssvärmen i området fortsatte upphörde den magmafyllda berggången att expandera. Den är nu drygt 40 kilometer lång och samlar 350 miljoner kubikmeter magma. Under natten inträffade ett kraftigt skalv vid Askja - det största i området sedan 1992.

Inte sedan år 2008 har Island skakats av ett lika kraftigt jordskalv som det som skakade Bárðarbungas krater klockan 1.26 i går morse. Magnituden var på hela 5,7, vilket också gör skalvet till det största sedan jordskalvssvärmen började i området förra fredagen.

Totalt inträffade under gårdagen 954 jordskalv. Klockan 11.56 skedde ett jordskalv med en magnitud på 4,6 som kändes ända bort till Akureyri.

Under onsdagen registrerades fram till klockan 7 lokal tid 484 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 5,2.

Trots att jordskalvssvärmen fortsatte under tisdagen var aktiviteten något mindre än tidigare. Från Bárðarbunga i nordlig riktning finns på fem till tio kilometers djup en meterbred berggång fylld av magma. Den expanderade inte under gårdagen, men rörde sig ytterligare norrut mot Askja under natten till onsdagen. Gången är nu drygt 40 kilometer lång och beräknas innehålla omkring 350 miljoner kubikmeter magma.

Skalven ägde i regel rum på ganska stora djup, något som underströk att magman inte rör sig uppåt i berget. Rörelserna i jordskorpan var små och signalerade inte om något nära förestående vulkanutbrott.

De senaste dagarnas magmarörelser har fått forskare att börja spekulera om ett samband mellan Bárðarbunga och Askja. Ett par kilometer öster om Askja inträffade under natten ett skalv med en magnitud på 4,5, det kraftigaste vid vulkanen sedan 1992. Skalv i området är inte helt ovanliga och de har tidigare kopplats till magmainskott.

Under dagen har nya mätinstrument placerats ut på Vatnajökull av experter från Veðurstofa Íslands och Háskóli Íslands. De ska göra det möjligt att bättre kunna kartlägga vad som händer vid glaciären.

Vegagerðin har enligt ett pressmeddelande förstärkt brofästena vid två av tre broar över Jökulsá á Fjöllum, den glaciärälv som troligast kommer att svämma över vid ett utbrott i Bárðarbunga. De broar som har förstärkts och där även vägbanan kommer att grävas upp vid översvämningar är belägna vid Grímsstaðir á Fjöllum och Öxarfjörður.

Bron över Jökulsá á Fjöllum vid Grímsstaðir är byggd för att kunna stå emot översvämningar på 3 000 kubikmeter vatten i sekunden. Om översvämningarna skulle bli verklighet väntas trycket uppgå till minst 5 000 kubikmeter i sekunden. Myndighetens förhoppning är därför att kunna förstärka broarna så att de inte spolas bort av eventuella översvämningar.

Den tredje bron över Jökulsá á Fjöllum finns på höglandet vid Upptyppingar. Den ligger för nära själva utbrottet för att det ska anses vara värt ett försök att rädda den undan vattenmassorna.

Evakueringen av norra höglandet och västra sidan av Jökulsá á Fjöllum har inte hävts. Under gårdagen bötfällde polis en utländsk turist som tagit sig runt avspärrningarna till vattenfallet Dettifoss västra sida. Han hävdade att han trodde att avspärrningen bara gällde trafik med personbilar, men inte för personer som färdades i fyrhjulsdrivna fordon.

Här kan du läsa mer om händelserna vid Bárðarbunga.

Dagens citat

"Det är enstaka turismparter som på kort sikt ser intäktsbortfall, men jag tror att turismen på Islands långsiktiga intressen är att behålla Island som ett säkert turistland. Så jag anser att vi har långsiktiga intressen gemensamma med turistnäringen."

Hjörleifur Finnsson, nationalparksvärd i Jökulsárgljúfur, i Fréttablaðið om evakueringen av området på grund händelseutvecklingen i Bárðarbunga.