fredag 15 augusti 2014

Avvecklar beredskap vid Sólheimajökull - spärrar av p-plats

Den höjda beredskapen vid Sólheimajökull dras tillbaka. Men risken för översvämningar är inte över. En parkeringsplats kommer även i fortsättningen att hållas stängd och varningsskyltar har satts upp där besökare uppmanas att inte ge sig ut på glaciärens nedre del. Myndigheterna vill att samtliga besökare följer de leder som finns för att inte utsätta sig för fara.

I knappt två veckor har beredskapen vid Sólheimajökull, en utlöpare från Mýrdalsjökull, varit förhöjd. Beslutet om att höja beredskapen och begränsa tillträdet till jökeln togs sedan glaciärtungan lyft sig med 1,5 meter. Samtidigt hade knakande ljud hörts från glaciären.

Myndigheterna ansåg att det fanns en risk att glaciärtungan skulle kunna spricka. Då skulle enorma vattenmassor frigöras från den lagun som bildats vid glaciärtungan. Vattenmassorna skulle kunna skapa en iskall flodvåg som sköljde med sig både besökare och fordon.

Polis från Hvolsvöllur och räddningsarbetare från Vík í Mýrdal har hela tiden funnits på plats vid glaciären för att informera besökare och se till så att ingen gett sig ut på glaciärtungan. Den närmast belägna parkeringsplatsen spärrades också av.

Almannavarnir avvecklar nu den förhöjda beredskapen vid Sólheimajökull. Beslutet har enligt ett pressmeddelande fattats av rikspolisstyrelsen och polisen i Hvolsvöllur. Experter från Veðurstofa Íslands har undersökt området och lämnat förslag på förebyggande åtgärder.

Parkeringsplatsen vid glaciärtungan kommer även i fortsättningen att hållas stängd. Nya varningsskyltar har satts upp där besökare uppmanas att inte ge sig ut på glaciärens nedre del. Där finns alltjämt en risk för sprickor. Alla besökare inklusive turistföretag som arrangerar turer på Sólheimajökull uppmanas också att hålla sig till de leder som finns och iaktta försiktighet.

Sólheimajökull tillhör de isländska glaciärer som har förändrats mest under de senaste åren. Under de senaste årtiondena har den minskat med 50 till 100 meter om året. Vid glaciärens fot har en stor lagun bildats. Lagunen kommer att bidra till att avsmältningen påskyndas ytterligare.

Vid glaciärtungan samlas nu is som flyter. Den lyfts upp av vattnet och kommer förr eller senare att bryta sig loss från glaciären. Om det handlar om stora isblock finns det en risk för att flodvågor bildas. Eftersom det just här är är väldigt platt finns det heller inget som stoppar vågorna. Däremot finns det inget som tyder på att vågorna skulle kunna bli så stora att de skulle kunna hota de leder som finns norr om lagunen.

Inget pekar i dagsläget på att förändringarna vid Sólheimajökull skulle ha något samband med vulkanisk aktivitet vid Katla. De senaste dagarna har jordskalven i området varit få och små.

Här kan du läsa mer om Sólheimajökull.