måndag 11 augusti 2014

Blå lagunen - dubbelt så dyrt och dubbelt så många gäster

Sedan år 2009 har inte Blå lagunen bara dubblat antalet besökare. Även priserna har dubblats. Trots chockhöjda inträden behåller Blå lagunen sin marknadsandel. Sju av tio turister till Island stannar också vid vid badet. Styrelseordföranden Grímur Sæ­mundsen motiverar i Morgunblaðið de höjda priserna med att det tidigare varit för billigt att besöka Blå lagunen.

Bláa lónið ehf. är det bolag som driver Blå lagunen. Förra året omsatte bolaget 5 miljarder isländska kronor och gjorde en vinst på 1,3 miljarder. Den höga vinstmarginalen har bland annat använts för rejäla höjningar av ersättningarna till bolagsstyrelsen.

I år beräknas omkring en miljon turister besöka Island. Hittills har sju av tio resenärer valt att besöka Blå lagunen. Den andelen håller i sig - och i år beräknas Blå lagunen locka omkring 700 000 gäster.

Antalet besökare har fördubblats sedan 2009. Även priserna har dubblats. I dag kostar inträdet 6 200 isländska kronor under högsäsongen. Dessutom har Bláa lónið ehf. börjat ta betalt av besökare som inte badar utan bara ser sig omkring på anläggningen.

Grímur Sæmundsen, styrelseordförande för Bláa lónið ehf., säger i Morgunblaðið att juli var den bästa månaden i bolagets historia, men att tillströmningen av besökare under hela året har varit mycket god. Och turisterna verkar inte låta sig avskräckas av de höjda priserna:
"Den lärdom som vi har dragit av vår prispolitik är att vi underprissatte vår service. Kvaliteten på den upplevelse som vi ger våra gäster är så hög att denna prissättning är normal. Siffrorna bör tala sitt tydliga språk."
Utanför sommarmånaderna - när besökarna är färre - kostar inträdet till Blå lagunen 5 400 kronor. Grímur Sæmundsen säger i Morgunblaðið att det i dag finns ett tak på omkring 3 000 gäster om dagen. Han tror att bolaget i framtiden i större utsträckning kommer att använda priserna för att styra antalet besökare:
"Vi siktar på att inte ta emot fler än 3 000 gäster varje dag under högsäsongen och har tagit mycket bestämda steg mot att styra och fördela belastningen på sommaren för att säkra den bästa upplevelsen för varje gäst. Jag räknar med att vi vidtar ytterligare åtgärder, till exempel prisstyrning, för att fördela beläggningen över dagen och veckan. Detta är en uppgift som vi arbetar med."
Här kan du läsa mer om Blå lagunen.