tisdag 5 augusti 2014

Islänningar är mindre formella på Facebook

Island är ett av världens Facebook-tätaste länder. Nu undersöker doktoranden Vanessa Isenmann hur islänningarna uttrycker sig på nätet. Språket på Facebook kännetecknas av lånord och interjektioner - och det är betydligt mindre formellt än det språk som används i mejl, rapporterar Morgunblaðið.

Redan för fem år sedan fanns drygt halva Island på Facebook. I dag beräknas tre fjärdedelar av islänningarna ha ett konto på sajten. Därmed ligger islänningarna långt före de övriga nordiska länderna. I världen är det bara Qatar där en större andel av befolkningen använder Facebook.

Vanessa Isenmann är doktorand i isländsk språkvetenskap vid Háskóli Íslands. Hon studerar hur islänningar uttrycker sig på Facebook. Det är första gången som någon undersöker hur den isländska som används på nätet ser ut.

Inte bara texter från Facebook ingår i underlaget. Vanessa Isenmann har också samlat in texter från olika nätforum. Hon överväger även att ta med inlägg från mikrobloggen Twitter i studien.

Vanessa Isenmann säger i Morgunblaðið att några typiska kännetecken för språket på Facebook är den rikliga användningen av interjektioner och lånord:
"Som exempel talar människor väldigt mycket om att læka saker på Facebook. Trots att det isländska ordet är að líka við väljer islänningar hellre att säga læka något. På Facebook finns också mycket lånord, precis som i talspråk. Mejlkommunikation är dock generellt mer formell."
Syftet med avhandlingen är att kunna visa hur det språk som används på nätet skiljer sig från andra typer av texter.

Här kan du läsa mer om Island och Facebook.