torsdag 28 augusti 2014

Nederländerna säljer Icesave-fordringar till Deutsche Bank

Nederländerna säljer samtliga fordringar på Landsbanki till Deutsche Bank. Genom affären har Nederländerna fått tillbaka de 1,636 miljarder euro som användes för att kompensera inhemska Icesave-sparare. Varken prislappen eller den slutgiltiga köparen är känd. Det är inte heller klart om försäljningen innebär att Nederländerna överger rättsprocessen mot den isländska garantifonden.

När Landsbanki gick omkull i oktober 2008 valde Nederländerna att ersätta sparare genom upp till 100 000 euro. Totalt kostade ingripandet 1,636 miljarder euro. Av dessa svarade staten för 1,428 miljarder och de privata bankerna för 208 miljoner.

Beslutet om att betala ut insättningsgarantin togs utan samråd med Island. Efter att utbetalningen gjorts krävde Nederländerna Island på hela beloppet plus ränta. Island ansåg sig dock inte ha något ansvar för insättningsgarantin. Ansvarsfrågan avgjordes förra året i Eftas domstol där Island fick rätt mot Nederländerna, Storbritannien och EU.

Hittills har Nederländerna fått 932 miljoner euro utbetalat från Landsbankis konkursbo. Den nederländska centralbanken, De Nederlandsche Bank, hävdar i ett pressmeddelande att resten av pengarna inte skulle betalas ut förrän år 2018. Genom att sälja nu har dock centralbanken fått tillbaka sina pengar.

Köpare av fordringarna är Deutsche Bank, men prislappen är okänd. Det är inte klart om Deutsche Bank är den riktiga ägaren eller om affären genomförts på uppdrag av någon kund.

Nederländerna har genom försäljningen inte längre några fordringar på Landsbanki. Däremot är det osäkert vad som händer med rättsprocessen om Icesave. Tidigare i år stämde Nederländerna tillsammans med Storbritannien den isländska garantifonden - som har 18,2 miljoner isländska kronor att disponera för Icesave-fordringar - på 1 000 miljarder kronor.

Landsbankis tillgångar kommer att räcka för de prioriterade fordringarna, däribland Icesave-kraven. Däremot kommer övriga fordringsägare inte att få mycket tillbaka.

För Nederländerna och Storbritannien var inte detta nog. Efter att ha förlorat i ansvarsfrågan valde de att inför isländsk domstol stämma den isländska garantifonden. Där kräver de ersättning för bland annat räntekostnader.

Vad som nu sker med Nederländernas roll i tvisten återstår att se. Det finns ännu inget besked om regeringen alltjämt står bakom rättsprocessen eller om den är nöjd med att ha återfått sina pengar. Beslutet att sälja fordringarna i Landsbanki var dock förankrat hos regeringen av centralbanken.

Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.