söndag 31 augusti 2014

Nytt vulkanutbrott i Bárðarbunga vid Holuhraun

Foto: Míla
Ett nytt vulkanutbrott har börjat vid Holuhraun, ett lavafält norr om Dyngjujökull. Utbrottet sker alltså på samma plats som i fredags. Utbrottet är större än fredagens och äger rum i en 1,5 kilometer lång spricka. Än så länge handlar det dock om ett lavautbrott av begränsad storlek. Lavafontänerna är upp till 60 meter höga.

Utbrottet började klockan 5.15 lokal tid. Rörelserna i jordskorpan är små, vilket antyder att det precis som förra utbrottet sannolikt handlar om magma som kommit mycket nära ytan. Inte heller har utbrottet föregåtts av någon exceptionell seismisk aktivitet.

Vädret i området är mycket dåligt. En pågående sandstorm gör att det är svårt att se något av utbrottet genom de webbkameror som finns utplacerade i närheten.

Utbrottet är det tredje i Bárðarbungas vulkaniska system sedan förra lördagen. Platsen för utbrottet ligger in anslutning till den magmafyllda berggång som sträcker sig norrut från Dyngjujökull och ut på öppen mark. Det här utbrottet äger rum något längre norrut än fredagens utbrott.

Uppdatering 11.55: Det är just nu stora störningar i flygtrafiken, både inrikes och utrikes. Förseningar och inställda flyg beror dock inte på vulkanutbrottet utan det dåliga vädret. Veðurstofa Íslands har på grund av utbrottet ändrat färgkoden för flygtrafik vid Bárðarbunga från orange till röd. En flygförbudszon i anslutning till utbrottet har införts.

Uppdatering 12.00: Utbrottet beskrivs som betydligt större än fredagens. Ändå handlar det alltså om ett litet utbrott som i nuläget varken hotar flygtrafik eller bebyggelse. Eftersom utbrottet sker på samma plats är det sannolikt att även detta utbrott producerar främst basalt med inslag av bland annat fältspat.

Uppdatering 12.10: Utbrottet äger rum cirka fyra kilometer norr om Dyngjujökull. Jämfört med fredagens utbrott - som bara varade i fyra timmar - visar det senaste utbrottet inga tecken på att minska i intensitet.

Uppdatering 12.15: Många experter har redan jämfört situationen vid Bárðarbunga med Krafla, där ständiga magmainskott och sprickbildningar orsakade en serie av vulkanutbrott mellan 1975 och 1984. De teorierna kommer att få ytterligare bränsle efter dagens utbrott.

Uppdatering 12.20: Lavan rinner mot nordost i riktning mot Jökulsá á Fjöllum.

Uppdatering 12.25: Almannavarnir har inte höjt beredskapen till högsta nivå, alltså nödtillstånd. Myndigheterna ser således just nu inte utbrottet som något akut hot.

Uppdatering 12.30: De forskare som fanns på platsen för att undersöka fredagens utbrott har nu lämnat området på grund av ovädret med sandstorm och tjock dimma. Utbrottet övervakas nu enbart genom webbkamera.

Uppdatering 12.35: Mellan midnatt och klockan 10.25 lokal tid registrerades 312 jordskalv vid Vatnajökull. Det kraftigaste hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater och hade en magnitud på 3,8.


Uppdatering 12.40: Flygförbudszonen över Bárðarbunga gäller enbart upp till 6 000 fot och har ingen inverkan på flygtrafiken till och från Island.


Uppdatering 12.45: Bilderna ovan visar utbrottet under dess första timmar.
Foto: Ármann Höskuldsson/Jarðvísindastofnun


Uppdatering 12.55: Färgkoden för flygtrafik har alltså ändrats till röd vid Bárðarbunga medan statusen för Askja alltjämt är gul.
Karta: Veðurstofa Íslands

Uppdatering 13.20: Här kan du se ett klipp på utbrottet filmat i gryningen av Jarðvísindastofnun.


Uppdatering 13.40: Flygtrafiken till och från Island går alltså som normalt men med förseningar på grund av ett kraftigt oväder. Inrikesflyget ligger för tillfället nere på grund av stormen. Ovan ser du flygtrafiken i det isländska luftrummet och flygförbudszonen - som inte påverkar trafik på höjder över 6 000 fot - vid Bárðarbunga. Att vulkanutbrottet skulle börja producera aska som skulle påverka flygtrafiken är inte sannolikt.
Karta: Flight Radar 24

Uppdatering 13.50: Vid Upptyppingar ett par mil norr om Holuhraun har vindstyrkan den senaste timmen nått 26 sekundmeter. Sandstormen har alltså fått alla forskare att lämna området. Ovädret gör också att det bara till och från är möjligt att se utbrottet genom webbkameror.

Uppdatering 14.30: Lavaflödet uppskattas till omkring 1 000 kubikmeter i sekunden. Utbrottet har redan skapat ett tre kvadratkilometer stort lavafält som tros vara ett par meter tjockt. Även om utbrottet är betydligt större än fredagens är det i nuläget ofarligt.

Uppdatering 14.35: Ovädret gör att den sedan tidigare planerade överflygningen av området skjuts upp.

Uppdatering 14.40: De senaste veckornas magmarörelser är betydligt mer omfattande än de tre utbrott som ägt rum vid Bárðarbunga sedan förra lördagen. Det finns alltså potential för betydligt större utbrott i området. Historien talar dock för att det nu pågående utbrottet inte blir ett sådant. Utbrott är i regel kraftigast precis i början.

Uppdatering 14.45: Utbrottet tros nu ha börjat vid fyratiden i morse lokal tid. Ovädret gjorde dock att det tog tid innan utbrottet kunde bekräftas genom webbkamera och forskare på plats. Utbrottet syntes genom webbkamera klockan 5.51.

Uppdatering 15.05: Fram till klockan 13 lokal tid hade 357 jordskalv registrerats i området. Ovädret gör dock att mätinstrumentens träffsäkerhet påverkas. Det verkliga antalet skalv kan vara högre. Dagens hittills största skalv inträffade klockan 12.01 och hade en magnitud på 5,1. Skalvets epicentrum var strax nordost om Bárðarbungas krater.

Uppdatering 17.05: Tidpunkten för utbrottets början är alltjämt ett frågetecken. Att döma av värmeavvikelser tros det enligt Jarðvísindastofnun ha börjat mellan 3.09 och 4.43 lokal tid.


Uppdatering 17.10: Veðurstofa Íslands drar tillbaka den röda färgkoden för flygtrafik. Vulkanens status är nu orange.Uppdatering 17.25: Sprickan där utbrottet äger rum tros nu vara omkring 1,8 kilometer. Vid sprickan är lavafältet cirka åtta meter tjockt. Längre bort är det bara någon meter tjockt.Uppdatering 17.30: Utbrottet är kraftigare nu än när det började tidigt i morse. Det äger dock rum på en plats som gör att det i nuläget är ofarligt. Inget tyder på att det skulle röra sig mot glaciären eller att det skulle börja producera aska i stället för lava. Därför har Almannavarnir heller inte utlyst nödtillstånd vid området.

Uppdatering 17.35: Dagens utbrott i Bárðarbunga är det klart största av de tre som ägt rum sedan förra lördagen. Minst är det lavautbrott som skedde i fredags. Förra lördagens utbrott, som aldrig tog sig igenom glaciärens istäcke, är det näst största.

Uppdatering 17.40: Holuhraun - där utbrottet äger rum - är ett lavafält norr om Dyngjujökull, en utlöpare från Vatnajökull, som skapades i samband med ett utbrott år 1797. Den mark som nu täcks av lavaflödet har till stor del tidigare varit fri från lava.

Uppdatering 18.05: Det blåser alltjämt storm på höglandet. Vindstyrkan har dock lagt sig något jämfört med förmiddagen. Forskare finns åter på plats för att studera utbrottet.

Uppdatering 18.15: Alla restriktioner för flygtrafik vid området för vulkanutbrottet har enligt Isavia nu upphört.

Uppdatering 18.40: Här kan du se ett nytt klipp från utbrottet filmat av Jarðvísindastofnun.

Uppdatering 18.45: Från Holuhraun en halvmil norr om Vatnajökull är det sju mil till närmaste bebyggelse.

Uppdatering 19.30: Ångpelarna från utbrottet når ett par hundra meter upp i luften. Utbrottet skapar varken rökmoln eller vulkanaska.

Uppdatering 19.40: Fram till klockan 17.30 lokal tid har 434 jordskalv ägt rum sedan midnatt. Dagens största skalv har uppmätts till 5,1 respektive 4,9. Den magmafyllda berggångens expansion norrut har hejdats och sker nu mycket långsamt.

Uppdatering 21.20: Utbrottet vid Holuhraun fortsätter med oförminskad intensitet.

Uppdatering 21.45: Hittills har 490 jordskalv registrerats i området sedan midnatt. Det verkliga antalet är sannolikt betydligt större. Ovädret gör dock att mätinstrumenten inte fungerar fullt ut.

Uppdatering 21.50: Ovädret gör att forskare inte kan komma nära platsen för utbrottet. Det tros nu producera omkring 200 kubikmeter lava i sekunden.Uppdatering 22.45: Ovan kan du se ett klipp på lavafältets utkanter filmat av forskare på platsen. Utbrottet syns just nu väl genom den här webbkameran.Uppdatering 23.05: Ovan kan du följa utbrottet i direktsändning genom en pålitligare länk.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.