fredag 8 augusti 2014

Slopar avspärrning vid Askja - liten risk för nytt jordskred

Foto: Landsbjörg
Risken för nya jordskred vid Öskjuvatn är så liten att myndigheterna nu slopar alla restriktioner för besökare. Men turister i området uppmanas fortfarande att vara vaksamma. Om ett nytt skred inträffar har en person bara en minut på sig att fly från vattnet till säkrare mark högre upp. Risken för ett så stort skred att det på nytt utlöser en flodvåg bedöms dock som ytterst liten.

Sent på kvällen den 21 juli föll ett enormt jordskred i Öskjuvatn, en sjö som bildades efter Askjas utbrott år 1875. Vattenståndet steg med två meter när minst 50 miljoner kubikmeter grus och sten föll i Öskjuvatn. Jordskredet orsakade en 50 meter hög flodvåg som inom loppet av en minut sköljde över hela sjön och nådde in Víti, en intilliggande sjö belägen 30 meter högre än Öskjuvatn.

Området är ett populärt besöksmål under sommarmånaderna. Hade jordskredet inträffat mitt på dagen hade besökarna befunnit sig i akut livsfara.

Efter jordskredet begränsades tillträdet till Öskjuvatn. Fjällvägen F894 har hållits stängd under kvällar och nätter samtidigt som området i direkt anslutning till jordskredet spärrats av.

Nu väljer myndigheterna att slopa alla restriktioner för besökare. Almannavarnir skriver i ett pressmeddelande att jordskredet visserligen visar att det finns stora risker i området, men att det i dagsläget inte finns något som talar för att ett nytt stort ras skulle äga rum.

Almannavarnir uppmanar dock alla besökare till försiktighet. Om det finns tecken på ett nytt jordskred måste alla så snabbt som möjligt lämna vattnet vid Víti och Öskjuvatn och ta sig upp på så hög höjd så långt bort som möjligt från raset. Om en ny flodvåg skulle uppstå har besökare bara en minut på sig att fly området innan den sköljer över Öskjuvatn.

Det finns i dag inget som tyder på att jordskredet skulle ha kopplingar till nära förestående vulkanisk aktivitet vid Askja eller ökad risk för jordskalv. Den största risken är i stället mindre ras vid platsen för jordskredet. Ingen bör därför röra sig vid den slänt där skredet inträffade eftersom den sannolikt kommer att vara instabil under lång tid.

Nyfikenheten har de senaste veckorna lockat många besökare till Öskjuvatn. F88, den fjällväg som sträcker sig från Mývatnområdet till Askja, har periodvis bara varit framkomlig för stora jeepar eftersom det varit mycket vatten på vägen.

Geologen Ármann Höskuldsson säger i Morgunblaðið att det jordskred som föll för snart tre veckor sedan är det största på Island i modern tid. Han tror att fler förändringar vid Öskjuvatn är att vänta:
"Det får inte glömmas att denna håla är mindre än 200 år gammal. Den är nyfödd på en geologisk tidslinje och har inte slagit sig till ro."
Här kan du läsa mer om jordskredet i Öskjuvatn.