lördag 30 augusti 2014

Utbrottet i Bárðarbunga är över - jordskalven fortsätter

Foto: Míla
Bara fyra timmar varade gårdagens vulkanutbrott vid Holuhraun. Men jordskalvssvärmen som nu går in på sin tredje vecka fortsätter i takt med att den magmafyllda berggången expanderar norrut mot Askja. Aktiviteten vid Bárðarbunga kan därför bli mer omfattande än de två utbrott som redan skett. De två senaste veckorna har fler jordskalv registrerats i området än på hela Island under ett helt år.

Klockan 0.02 i går trängde magma igenom ytan vid Holuhraun, ett lavafält norr om Dyngjujökull. Bara fyra timmar senare var utbrottet över. Utbrottet skedde i en knappt kilometerlång spricka. Lava spred sig inte längre än 500 meter från sprickan. Efter lavaflödets slut har bara vattenånga stigit ur den.

Gårdagens vulkanutbrott var det andra från Bárðarbunga inom loppet av en vecka. Och det var till och med mindre än det första - som inträffade förra lördagen men då inte lämnade några synliga spår efter sig. Att det faktiskt handlade om ett utbrott fastslogs inte förrän flera dagar senare då nya calderor upptäcktes på Vatnajökull.

Redan vid lunchtid under gårdagen kunde beredskapen kring utbrottet trappas ner. Men beredskapen i området är fortsatt hög. Jordskalvssvärmen fortsätter och har nu gått in på sin tredje vecka. Under de två första veckorna skedde fler skalv i området än under hela det föregående året i hela landet.

Under fredagen registrerades 1 194 jordskalv i området. Det kraftigaste skalvet inträffade nära Bárðarbungas krater och hade en magnitud på 5,2.

Under lördagen har fram till klockan 6.30 lokal tid 344 jordskalv inträffat i området. Det största uppmättes till 4,5. Även det hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater.

Majoriteten av skalven är kopplade till den magmafyllda berggång som sträcker sig från Dyngjujökull och norrut mot Askja. Berggången ligger på sina håll inte djupare än två kilometer. Det var längs berggången som gårdagens utbrott uppstod när magma trängde upp till ytan vid Holuhraun. Att utbrottet inte föregicks av starka rörelser i jordskorpan betyder att magman var så grund att den helt enkelt nådde ytan närmast av en slump.

I regel brukar jordskalvssvärmar ebba ut efter vulkanutbrott. Skalven brukar i sig vara indikationer på magmainskott i vulkaner. Men vid Bárðarbunga fortsätter jordskalven med oförminskad intensitet. Eftersom magma fortfarande är i rörelse är det därför inte osannolikt att mer vulkanisk aktivitet är att vänta i området.

Veðurstofa Íslands klassar just nu både Bárðarbunga och Askja som vulkaner med aktivitet utöver det normala. Vid Bárðarbunga finns alltjämt tecken på att ett utbrott skulle kunna vara nära förestående.

Inga evakueringar har heller hävts sedan gårdagens vulkanutbrott förklarades vara över. Höglandet norr om Vatnajökull samt den västra sidan av Jökulsá á Fjöllum vid Jökulsárgljúfur är alltjämt avstängda.

Några forskare finns kvar i området för att samla in prover från gårdagens utbrott och för att sätta upp ny mätutrustning. Nästa överflygning av området görs under söndagen.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Bárðarbunga.