fredag 8 augusti 2014

Vill ompröva koalition med Framstegspartiet

Ompröva regeringssamarbetet med Framstegspartiet. Det kräver Heimdallur, Självständighetspartiets ungdomsförbund i Reykjavík, i ett uttalande. Framstegspartiet står för en ansvarslös ekonomisk politik där skattemiljarder används till bolånerabatter - något som på sikt kommer att straffa sig. Ungdomsförbundet dömer också ut Framstegspartiets moskémotstånd i Reykjavík.

Det har hunnit gnissla rejält i koalitionen mellan Framstegspartiet och Självständighetspartiet. Missnöjet var stort när Självständighetspartiet tvingades att acceptera Framstegspartiets bolånerabatter som en förutsättning för regeringssamarbetet. Heimdallur anser att det är ett slöseri med 80 skattemiljarder. Pengarna hade kunnat användas bättre genom att minska statsskulden och sänka skatterna.

Heimdallur uppmanar Självständighetspartiet att ompröva regeringssamarbetet. Framstegspartiet står enligt uttalandet inte för någon ansvarsfull ekonomisk politik. Inte heller strävar partiet för ökad frihet för individen.

Inför årets kommunalval i Reykjavík präglades Framstegspartiets valrörelse av främlingsfientlighet riktad mot muslimer. Som symbolfråga använde Framstegspartiet den tomt för ett moskébygge som församlingen Félag múslima á Íslandi fått efter fjorton års väntan. Heimdallur anser att religionsfriheten ger församlingen rätt att bygga en moské och kritiserar Framstegspartiet för "fördomar, okunskap och skräckpropaganda".