onsdag 20 augusti 2014

Vulkanhotet: Evakuering av höglandet norr om Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Höglandet norr om Dyngjujökull hela vägen fram till ringvägen evakueras nu. Utrymningen sker i förebyggande syfte. Vid ett vulkanutbrott i Bárðarbunga finns inte tid för en evakuering innan de enorma översvämningarna skulle hota de turister som finns i området. Samtidigt börjar bönder samla in sina får för att de inte ska riskera att drunkna i vattenmassorna.

Jordskalvssvärmen som sedan i fredags skakat Bárðarbunga i nordvästra Vatnajökullmassivet fortsatte i går med oförminskad intensitet. Över 900 jordskalv ägde rum bara under tisdagen. Inget av dem hade dock en magnitud över 3 på richterskalan.

Skalvserierna fortsatte under natten mot onsdagen. Mellan midnatt och klockan 7 lokal tid inträffade drygt 200 jordskalv. Det kraftigaste ägde rum sydost om Kistufell klockan 3.59 och hade en magnitud på 3.

Tidigare har magma varit i rörelse på två olika ställen i Bárðarbungas vulkaniska system. Aktiviteten avtog under gårdagen vid Kistufell, medan den fortsatte som tidigare i nordostlig riktning mot Dyngjujökull. Jordskalven har fortfarande samband med magmainskott, men inget pekar just nu på att magman är på väg uppåt i berget. Den håller sig alltjämt på minst tre kilometers djup.

Ett säkert tecken på ett nära förestående utbrott är jordskalv som med hög hastighet och ökande styrka rör sig uppåt i berget. En sådan händelseutveckling signalerar att magma är på väg mot ytan. Om ett utbrott skulle komma finns det bara ett par timmar att evakuera de turister som finns närmast vulkanen. I förebyggande syfte utrymmer därför Almannavarnir området redan nu.

Evakueringen gäller enligt ett pressmeddelande området norr om Dyngjujökull - en utlöpare från Vatnajökull - och hela vägen norrut fram till ringvägen. Det finns ingen bebyggelse i området. Åtgärden innebär att populära besöksmål som Askja, Herðubreid, Kverkfjöll och Hvannalindir hamnar inom det evakuerade området.

Vattenfallet Dettifoss i Jökulsá á Fjöllum ligger norr om den utrymda zonen och kan fortfarande besökas. Vid ett utbrott kommer även det området att stängas.

Mellan 100 och 150 turister beräknades i går kväll finnas i den zon som omfattas av den höjda beredskapen. Polis, nationalparksvärdar och räddningsarbetare kommer nu att söka upp alla som befinner sig i området för att få dem att söka sig till säkrare mark. Samtliga fjällstugor och campingplatser kommer att stängas.

Det troligaste scenariot vid ett utbrott är att översvämningarna forsar norrut längs Jökulsá á Fjöllum. Veðurstofa Íslands skriver i ett pressmeddelande att det tar cirka en timme för smältvattnet att nå glaciärens kant. Till Herðubreiðarlindir tar det 4,5 timmar, till bron över ringvägen vid Grímsstaðir 7 timmar och till Ásbyrgi 9 timmar.

Översvämningarnas storlek är beroende på var utbrottet sker. Istäcket i det område som nu skakas av jordskalv är mellan 150 och 800 meter tjockt. Vattenmassorna beräknas kunna uppgå till mellan 5 000 och 20 000 kubikmeter i sekunden. Historiskt sett har dock översvämningar i Jökulsá á Fjöllum som mest uppgått till 200 000 kubikmeter i sekunden.

Veðurstofa Íslands tror dock att sannolikheten för så stora översvämningar i dagsläget är mycket liten. Några större översvämningar har inte skett i Jökulsá á Fjöllum sedan 1700-talet. Men det är inte troligt att älven ensam skulle kunna svälja vattenmassorna. I stället finns en stor risk för att stora delar av låglandet hamnar under vatten.

Ett område som riskerar att drabbas av översvämningarna är Öxarfjörður och Kelduhverfi. I vanliga fall börjar bönderna att i slutet av september samla in sina får efter sommarens bete. Redan i går kväll började de ta hem djuren till betesmarker nära gårdarna. Därmed har de möjlighet att undsätta fåren om översvämningarna skulle dra fram över låglandet mot havet.

I området finns tre broar över Jökulsá á Fjöllum - vid Upptyppingar, Grímsstaðir och Öxarfjörður - men ingen av dem väntas klara trycket från vattenmassorna om översvämningarna skulle bli stora. Därmed skulle också ringvägen runt landet kapas av.

Sent i går kväll landade kustbevakningens plan TF-SIF på Island efter att ha varit i internationell tjänst med bas på Sicilien. Utvecklingen vid Bárðarbunga ledde enligt ett pressmeddelande från Landhelgisgæsla Íslands fram till beslutet att ta hem planet. Det är utrustat med bland annat radar och värmekameror, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen på glaciärens yta oavsett siktförhållanden. Planet flög över Bárðarbunga och Vatnajökull på vägen tillbaka från Italien.

Under dagen kommer experter att med TF-SIF flyga över Bárðarbunga för att se om de senaste dagarnas jordskalv och magmarörelser har lämnat några synliga spår på Vatnajökull. Kustbevakningen kommer även att flyga över det evakuerade området för att kontrollera så att ingen blivit kvar.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.