torsdag 28 augusti 2014

Vulkanhotet: Utbrott kan ha smält isen vid Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Tre stora calderor har bildats sydost om Bárðarbunga. Issmältningen har antingen orsakats av ett vulkanutbrott eller jordvärme. Norr om Vatnajökull har en fem kilometer lång spricka bildats som konsekvens av de senaste dagarnas magmarörelser. Samtidigt återstår bara tio kilometer återstår för att den magmafyllda berggången från Bárðarbunga ska nå fram till Askja. Vid ett intrång i vulkanens magmakammare kan ett stort och explosivt utbrott vara att vänta.

Sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började för snart två veckor sedan har nu över 10 000 jordskalv registrerats i området. Gårdagens kraftigaste skalv ägde rum klockan 0.16 och 2.50 lokal tid strax öster om kratern. Skalven hade en magnitud på 5,4 respektive 5,2.

Mellan midnatt och klockan 7 på morgonen lokal tid inträffade 371 jordskalv i området. Nattens kraftigaste skalv uppmättes till 4,1 respektive 4,0.

Men det är inte längre den långa och täta jordskalvssvärmen som är det mest anmärkningsvärda med händelserna vid Bárðarbunga. Det är i stället den berggång, den spricka i marken och de tre nya calderor som nu uppstått i området.

Berggången är nu omkring 43 kilometer lång. Gången tros vara fylld med närmare 400 miljoner kubikmeter magma. Den är bara någon meter bred men flera kilometer hög. Däremot ser den inte alls ut att befinna sig på ett lika stort djup som tidigare trott.

Berggången expanderar ständigt i nordlig riktning. Avståndet till vulkanen Askja är nu bara tio kilometer. Vid ett möte med Askjas magmakammare är det inte osannolikt att ett stort och explosivt utbrott blir konsekvensen. Magman i Askja har nämligen en helt annan sammansättning än magman från Bárðarbunga.

Vad som skulle hända om de två möttes går dock inte att förutsäga med säkerhet. Aldrig tidigare har två vulkansystem mötts på ett liknande sätt. De jordskalv som sker vid Askja tros vara en följd av de tryckförändringar som uppstått på grund av aktiviteten vid Bárðarbunga.

Berggången har nu alltså tagit sig ut på öppen mark norr om Dyngjujökull, en utlöpare från Vatnajökull. Där har en sex kilometer lång spricka bildats på ytan ovanför berggången. Det är en stark indikation på att magman - som tidigare troddes röra sig på ett djup av fem till tio kilometer - befinner sig betydligt närmare ytan.

I glaciären upptäcktes vid en överflygning sent i går kväll tre nya calderor sydost om Bárðarbunga. De är cirka fem kilometer långa, en kilometer breda och 15 till 20 meter djupa. Att glaciären har sjunkit ihop kan vara en konsekvens av magmarörelser kopplade till ett vulkanutbrott eller jordvärme.

Smältvattnet kan ha samlats vid Grímsvötn där vattenståndet har stigit med 10 meter sedan lördagen. Totalt borde avsmältningen ha förvandlat omkring 30 miljoner kubikmeter glaciäris till vatten.

Rörelserna i jordskorpan har dock inte indikerat något utbrott. Lördagens händelser - som först klassades som ett utbrott - skulle ha kunnat åstadkomma avsmältningen, men sådana konsekvenser borde ha blivit synliga tidigare. Vid en överflygning under helgen observerades inte de synliga tecken på vulkanisk aktivitet som nu upptäckts.

Calderorna har bildats nära Gjálp, där ett stort utbrott ägde rum 1996. Isen är enligt Almannavarnir 400 till 600 meter tjock i området. Platsen ligger också på gränsen mellan Bárðarbunga och Grímsvötn. Ett utbrott vid calderorna skulle sannolikt resultera i översvämningar söder om glaciären i stället förr norrut genom Jökulsá á Fjöllum.

Det finns i nuläget inget som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Samtidigt finns det inte heller något som pekar på att aktiviteten skulle vara på väg att upphöra. Tvärtemot har jordskalven de senaste dagarna varit både stora och täta.

Experter kommer att flyga över området under morgonen för att skapa sig en bättre bild av läget. Det handlar framför allt om att försöka utreda om ett vulkanutbrott ligger bakom avsmältningen eller inte.

Alltjämt är höglandet norr om Vatnajökull evakuerat. Detsamma gäller även västra sidan av Jökulsá á Fjöllum i Jökulsárgljúfur. Alla respekterar dock inte utrymningen. En tidigare RÚV-medarbetare filmade en utländsk turist som valde att köra runt avspärrningarna av den västra vägen till Dettifoss. Mannen bötfälldes senare av polis, rapporterar RÚV som också visar klippet.

Uppdatering 11.00: Ett jordskalv med en preliminär magnitud på 5,0 inträffade klockan 8.13 lokal tid. Skalvet hade sitt epicentrum nära Bárðarbungas krater. Det kändes bland annat i Akureyri.

Uppdatering 12.40: I norra Vatnajökull har förskjutningarna i jordskorpan de senaste dagarna varit hela 40 centimeter. Som jämförelse är motsvarande rörelser för hela landet omkring 2 centimeter om året.

Uppdatering 13.40: De nya calderorna har inte ökat i storlek under natten.

Uppdatering 14.50: Här kan du se ett filmklipp på de nya sprickorna och calderorna.

Uppdatering 15.10: Askjas status har av Veðurstofa Íslands höjts från grön till gul. Det innebär att aktiviteten vid vulkanen är större än normalt.

Uppdatering 03.00: Ett vulkanutbrott började vid Holuhraun norr om Dyngjujökull runt klockan 00.10 lokal tid. Utbrottet sker just nu på öppen mark men inte långt från glaciären. Utbrottet i Bárðarbunga producerar inledningsvis bara lava - sannolikt basalt även om det i skrivande stund bara är en spekulation. Inga störningar i flygtrafiken är i nuläget att vänta. Det finns heller ingen akut fara för översvämningar såvida inte utbrottet rör sig mot Vatnajökull. Flygtrafik inom ett område på 100 gånger 140 sjömil från vulkanen kommer dock att förbjudas.
Utbrottet blir alltså det andra i Bárðarbunga inom loppet av en vecka. Myndigheterna vände tidigare i dag om lördagens händelser och ansåg att calderorna måste ha skapats i samband med ett kortvarigt vulkanutbrott under glaciären som då aldrig nådde igenom istäcket.

Uppdatering 03.10: Följ Islandsbloggen på Twitter för tidigare löpande uppdateringar av utbrottets första ögonblick och bilder. Islandsbloggen uppdateras med ny text om utbrottet under morgonen.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.