lördag 23 augusti 2014

Vulkanhotet: Skalv orsakar förskjutning vid Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
De senaste dagarna har landförskjutningen vid Bárðarbunga varit hela 14 centimeter - vilket är sju gånger mer än den årliga kontinentalförskjutningen på Island. Samtidigt fortsätter jordskalven och magmarörelserna i området. Under fredagen var dock aktiviteten något mindre än tidigare i veckan. De största jordskalven tros vara en konsekvens av att magmakammaren töms och magman i stället strömmar in i en berggång under Vatnajökull.

Under fredagen registrerades 745 jordskalv i området kring Bárðarbunga i nordvästra Vatnajökull. De två kraftigaste hade en magnitud på 3,5 på richterskalan. Fredagens största skalv hade sina epicentrum nära Bárðarbungas krater och var grundare än majoriteten av skalven. De är sannolikt ett tecken på att trycket i magmakammaren lättar när magma i stället rör sig mot nordost.

Totalt tros nu omkring 100 000 kubikmeter magma ha samlat sig i en 25 kilometer lång berggång som sträcker sig från Bárðarbunga i nordostlig riktning mot Dyngjujökull. Gången är bara någon meter bred men är runt fyra kilometer hög. Gången befinner sig på ett djup av fem till tio kilometer, uppger Veðurstofa Íslands i ett pressmeddelande.

Magman kan ha rört sig något närmare ytan, men det finns inga tecken på att den skulle vara på väg att ta sig igenom berget. Att jordskalven blivit något färre skulle kunna tyda på att berggången inte längre expanderar eller att expansionstakten mattats av. Anledningen till detta är antingen att magman inte behöver mer utrymme eller att den hindras på vägen av okända omständigheter i berget.

Under lördagen inträffade fram till klockan 7 lokal tid drygt 200 jordskalv i området. De kraftigaste uppmättes under natten till 3,6 respektive 3,2 på richterskalan. Även dessa skedde i anslutning till Bárðarbungas krater.

Landförskjutningen har enligt Veðurstofa Íslands de senaste dagarna varit hela 14 centimeter. Skälet till de extrema rörelserna är just jordskalven och magmarörelserna. I normala fall dras Island isär 2 centimeter om året genom kontinentalförskjutningen. Siffrorna gällande Bárðarbunga är från en mätstation vid Dyngjuháls som ligger omkring två mil från den berggång där magman samlas. Det är inte osannolikt att förskjutningen där varit ännu kraftigare.

I nuläget tyder inget på att ett utbrott vid Bárðarbunga skulle vara nära förestående. Om utbrottet kommer är det sannolikt att översvämningarna strömmar mot havet genom Jökulsá á Fjöllum. Men det finns tre mindre sannolika vägar för vattenmassorna. En av dem är mot sydväst genom Hágöngulón och Kaldakvísl. Energibolaget Landsvirkjun har därför i förebyggande syfte sänkt vattenståndet i Hágöngulón.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.