tisdag 19 augusti 2014

Vulkanutbrott vid Bárðarbunga riskerar spola bort vägbro

Illustration: Veðurstofa Íslands
Över 800 jordskalv skakade Bárðarbunga under måndagen. Men magman håller sig alltjämt på ett djup av tre till sju kilometer och är inte på väg mot ytan. Höglandsvägarna F88 och F910 hålls stängda liksom flera leder i Dyngjufjalladalur och Bárðardalur. Om utbrottet kommer med översvämningar som följd kommer vattenmassorna sannolikt att söka sig till Jökulsá á Fjöllum. I så fall riskerar tre vägbroar att spolas bort.

I fredags började den mest omfattande jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga sedan utbrottet vid Gjálp år 1996. Intensiteten i skalven växlar fram och tillbaka, men ännu tyder inget på att svärmen är på tillbakagång. Bara under gårdagen registrerades över 800 jordskalv vid Bárðarbunga. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,5 på richterskalan.

Jordskalvssvärmen har fortsatt under morgonen. Från midnatt fram till klockan 7 lokal tid registrerades 241 skalv. De kraftigaste hade preliminärt en magnitud på 2,5 på richterskalan.

Veðurstofa Íslands valde i går att höja beredskapen när det gäller internationell flygtrafik från gult till orange. Den orange färgen innebär att ett vulkanutbrott kan vara nära förestående.

Samtidigt är det sannolikt att risken för ett utbrott minskar för varje timme som går. När jordskalvssvärmar och vulkanutbrott sammanfaller brukar utbrottet börja inom 14 timmar från de första jordskalven. Det är en tidsgräns som sedan länge är passerad vid Bárðarbunga.

Magmarörelserna skedde under gårdagen åt nordost från Bárðarbunga. Magman befinner sig dock på tre till sju kilometers djup. Just nu finns inget som tyder på att den är på väg att bryta sig fram genom berget mot ytan. Rörelserna pekar på att det handlar om stora mängder magma.

Om ett kraftigt utbrott skulle ske under Vatnajökulls istäcke kommer enorma översvämningar att nå bebyggelse åtta till tolv timmar efter starten. Det troligaste scenariot är att vattenmassorna letar sig fram mot havet norr om glaciären genom Jökulsá á Fjöllum. I så fall är det tveksamt om tre broar längs älven - bland annat över ringvägen vid Grímsstaðir - orkar stå emot trycket. En annan fråga är vad som skulle ske med vattenfallet Dettifoss. Det är inte osannolikt att det skulle plattas till rejält om så enorma vattenmassor skulle skölja över det. Jökulsá á Fjöllum skulle förmodligen också svämma över.

I Jökulsá á Fjöllum är nu konduktiviteten, vattnets elektriska ledningsförmåga, något högre än normalt. Det skulle kunna betyda att små mängder smältvatten från Vatnajökull nått fram till älven. Ökad konduktivitet kan nämligen betyda att vattnet kommer från områden med geotermisk eller vulkanisk aktivitet.

Risken för översvämningar är skälet till att flera höglandsvägar har stängts av för all trafik. Det handlar enligt ett pressmeddelande från Almannavarnir om hela F88, stora delar av F910 och leder i Dyngjufjalladalur och Bárðardalur. Den som inte respekterar avstängningarna befinner sig i akut livsfara om utbrottet kommer med översvämningar som följd.

Andra tänkbara alternativ är att översvämningarna hotar ringvägen söderut genom att forsa via Grímsvötn till Skeiðarársandur, sydväst genom Kaldakvísl och norrut genom Skjálfandafljót.

I går kväll befann sig omkring 200 personer inom de områden som kan komma att evakueras vid ett utbrott.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och här kan du följa utvecklingen genom en webbkamera placerad på Grímsfjall 30 kilometer från vulkanen.