söndag 21 september 2014

Dagens bonuscitat

"Utbildningsminister Illugi Gunnarsson reser nu runt landets bygder och deklarerar sin oro över barnens minskade läskunnighet och det faktum att våra barn ständigt läser allt sämre, deras förståelse av språket tryter därmed - stödjer han den planerade höjningen av momsen? Anser han att höjda bokpriser och små bokförlags konkurs är ett lämpligt vapen i kampen mot analfabetism?"

Författaren Jón Kalman Stefánsson ifrågasätter i en artikel i Fréttablaðið regeringens planerade höjning av bokmomsen från 7 till 12 procent samtidigt som isländska elevers läskunnighet enligt Pisa-undersökningen sjunker.