söndag 7 september 2014

Dagens bonuscitat

"Björnen har enligt vår mening tagit sig utanför stängslet. Det är i dag bara en fråga om vilka reaktioner och hur man tänker anpassa sig till detta förändrade landskap de kommande åren."

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson i Vísir om Rysslands agerande i Ukraina.