fredag 26 september 2014

Dagens citat

"Vi började inom turistindustrin i liten skala när riksvägen flyttades år 2001. ... Jag kunde inte föreställa mig att platsen skulle övergivas. ... Det fanns aldrig någon tvekan hos mig. Jag ville testa, fattade beslutet och ångrar det inte. De flesta ansåg dock att jag var tokig som ville bygga upp platsen efter att riksvägen flyttats."

Vil­hjálm­ur Vern­h­arðsson, bonde och turismföretagare i Möðrudalur - den högst belägna gården på Island på 469 meters höjd, i Morgunblaðið om hur han beslutade sig för att ta över stället från sina föräldrar när ringvägen flyttades från Möðrudalur.