lördag 27 september 2014

Dagens citat

"Þingeyjarsveits kommunfullmäktige känner djup oro över konditionen och underhållet av grusvägar i Þingeyjarsveit och anser att dess dåliga skick hotar invånares och andra trafikanters trafiksäkerhet, där främst bör nämnas västra Bárðardalsvegur nummer 842 och Útkinnarvegur nummer 851. Kommunfullmäktige uppmanar budgetansvarig myndighet och myndigheten för trafikpolitiska frågor att öka anslagen till dessa vägar och att förbättra underhållet av dem."

Kommunfullmäktige i Þingeyjarsveit uppmanar i ett uttalande myndigheterna och regeringen till bättre underhåll av kommunens grusvägar som i det nuvarande skicket anses hota trafiksäkerheten.