måndag 29 september 2014

Får arbetstillstånd för att sälja persiska mattor

Att sälja persiska mattor kräver specialkunskaper som bara kan fås genom utbildning och erfarenhet. Héraðsdómur Reykjavíkur river därför upp myndighets- och departementsbeslut om att neka en iransk medborgare arbetstillstånd. Domstolen anser att myndigheterna underskattat den expertis som krävs för att utföra jobbet. Därför får mannen stanna på Island.

Mannen kom till Island från Iran första gången år 2011 för att studera på Háskóli Íslands. Han skötte sina studier utan anmärkning och det tillfälliga uppehållstillståndet förlängdes därför vid två tillfällen.

Samma år köpte mannen ett isländskt bolag från juristbyrån Logos. Han tog plats i styrelsen och utsågs både till vd och firmatecknare. Bolaget bytte också namn och inriktning. Det nya bolaget skulle ägna sig åt att importera och sälja persiska mattor och silke samt matvaror från Mellanöstern som nötter och dadlar.

I december 2012 anställdes mannen på heltid i ett år av bolaget. Fackföreningen Verslunarmannafélag Reykjavíkur godkände villkoren och gav sitt klartecken till anställningen.

Vinnumálastofnun ifrågasatte däremot grunderna för anställningen. Myndigheten ansåg att det inte behövdes några expertkunskaper för att handla med persiska mattor. Vidare hävdade Vinnumálastofnun att bolaget - om det inte kunde hitta en lämplig person på Island - i första hand skulle vända sig till EES-området eftersom medborgare därifrån har förtur till arbetstillstånd.

Under våren 2013 sökte bolaget efter en lämplig kandidat genom annonser både på Island och inom EES-området. Bolaget fick dock bara ett enda svar. Denna sökande ansågs inte vara tillräckligt kvalificerad för jobbet.

I maj förra året beslutade Vinnumálastofnun att mannen skulle nekas ett tillfälligt arbetstillstånd. Välfärdsdepartementet fattade senare samma beslut.

Mannen valde att överklaga till Héraðsdómur Reykjavíkur. Och domstolen ger honom rätt. Rätten anser att mannen dels har kunnat visa att det krävs expertkunskaper för att kunna bedöma persiska mattors kvalitet, dels har kunnat visa att han själv har den utbildning som krävs för att handla med mattor.

Héraðsdómur Reykjavíkur kör därmed över både Vinnumálastofnun och välfärdsdepartementet. Domstolen menar att de har underskattat de nödvändiga specialistkunskaperna för jobbet. Därför ska mannen beviljas ett tillfälligt arbetstillstånd. Staten ska också betala mannens bolag 300 000 isländska kronor i rättegångskostnader.

Här kan du läsa domen i sin helhet.