torsdag 18 september 2014

Flyttlass till Selfoss oroar i Eyrarbakki och Stokkseyri

Selfoss fortsätter att växa. Men Eyrarbakki och Stokkseyri, de två andra tätorterna i kommunen Árborg, förlorar ständigt invånare. Trots att orterna ingår i samma kommun flyttar många till Selfoss för att få bättre service. Ett sätt att försöka vända utvecklingen kan vara ändrade regler som gör det möjligt att bygga ut de små trähus som dominerar i Stokkseyri och Eyrarbakki.

År 1991 hade Selfoss 3 959 invånare. Samma år bodde 441 personer i Stokkseyri och 528 personer i Eyrarbakki. I dag har antalet invånare i Selfoss ökat till 6 601 personer. I Stokkseyri bor i dag bara 460 personer och i Eyrarbakki 496.

Under samma period som befolkningen i Selfoss ökat med 67 procent har alltså befolkningen i Stokkseyri och Eyrarbakki tillsammans minskat med 2 procent.

Selfoss växer snabbt med nya butiker och planer på ett nytt köpcentrum som ska bli det största på södra Island. I Eyrarbakki går utvecklingen åt motsatt håll. Länge var orten en av Islands viktigaste handelsplatser med mängder av affärer. De senaste åren har både bankkontoret och den lilla butiken vid bensinmacken bommat igen.

De ständiga flyttlassen till Selfoss oroar lokalbefolkningen. I ett boendemöte i Stokkseyri med kommunchefen Ásta Stefánsdóttir diskuterades den negativa befolkningsutvecklingen. Under mötet sades att många valde Selfoss tack vare ett bättre utbud av service och tjänster - trots att bostäder och tomter är dyrare i staden.

Eftersom de tre orterna ingår i samma kommun ansåg vissa deltagare att samma service borde kunna erbjudas även i Stokkseyri och Eyrarbakki. Många familjer motiverar valet av Selfoss med att tillgången till specialundervisning för barn i skolåldern där är bättre.

Ásta Stefánsdóttir sade att utflyttningen var ett bekymmer. I dag består bebyggelsen i Stokkseyris och Eyrarbakkis kärnor av gamla trähus. Eftersom det är svårt att få tillstånd att bygga om eller bygga ut husen har det lett till att många hus nu bara används som sommarbostäder. Ásta Stefánsdóttir ansåg att en lösning på problemet skulle kunna vara att lätta på reglerna, och bara kräva att alla ändringar följde byggnadernas ursprungliga stil.

Här kan du läsa mer om den sista butiken i Eyrarbakki.