söndag 28 september 2014

Fruktar vulkanutbrott ska stoppa turer till Askja

I snart sex veckor har vägen till Askja varit stängd. Dag efter dag har Mývatn Tours tvingats att ställa in bussturerna till vulkanen på grund av utbrotten och jordskalven vid Bárðarbunga. Säsongen är med all sannolikhet över - men vd:n Gísli Rafn Jónsson är enligt Vísir också osäker inför nästa säsong. Utbrotten kan bli långvariga och det är inte alls säkert att avspärrningarna hävts till våren.

Den 19 augusti beslutade myndigheterna om en utrymning av höglandet norr om Vatnajökull. Då var det framför allt översvämningsrisken som oroade myndigheterna. Nu är det i stället de giftiga vulkangaserna som är det främsta skälet till avspärrningen. Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun sprider stora mängder giftig svaveldioxid.

Askjas krater ligger bara två mil norr om Holuhraun. Här i en fjällstuga hade forskarna länge sin bas, men när halterna av vulkangaser blev för höga flyttade de sig till Mývatnområdet.

I snart sex veckors tid har Mývatn Tours tvingats ställa in alla turer till Askja. Under den här perioden gör företaget i snitt en tur varannan dag till Askja. Ombord finns vid varje resa i regel ett trettiotal passagerare.

Gísli Rafn Jónsson är vd för Mývatn Tours. Han säger till Vísir att han inte har några invändningar mot myndigheternas beslut att utrymma området norr om Vatnajökull. Men situationen är svår. Samtidigt som bussarna står stilla måste de anställda få sina löner. Och det är en rejäl del av företagets intäkter som försvunnit sedan evakueringen genomfördes.

Men det är inte bara årets turistsäsong som slutar i ovisshet. Gísli Rafn Jónsson oroar sig även för framtiden. Utbrotten och avspärrningarna kan bli långvariga. Han säger till Vísir att det därför är svårt att planera inför nästa sommar:
"Vi vet inte alls hur detta går. Om vi över huvud taget kan åka dit igen eller inte. Så allt är mycket ovisst och svårt att hantera."
Att de ekonomiska konsekvenserna för Mývatn Tours - ett företag som grundades redan 1980 - blir omfattande är enligt Gísli Rafn Jónsson en självklarhet. Därför undrar han om det inte vore rättvist om han fick något slags kompensation för de avspärrningar som får bussarna att stå stilla. Eftersom staten står bakom evakueringen borde den också kunna ersätta honom ekonomiskt, rapporterar Vísir.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.