torsdag 11 september 2014

Reykjavík loves ska marknadsföra Reykjavík

En stad som tar emot besökare med öppna armar, där den dominerande färgen är himmelsblå och en attityd som präglas av vänskaplighet, kultur, fred och modernitet. Så beskrivs Reykjavík loves, den logga och slogan som ska marknadsföra Reykjavík och grannkommunerna som turistdestinationer. De har tagits fram av Íslenska auglýsingastofan.

Reykjavík loves ska alltså vara det kännetecken som turistnäringen använder under de närmaste åren. Tanken bakom färgvalet är att det dels ska återspegla den blå färgen i kommunvapnet, dels få besökare att associera till färggranna plåttak, norrsken och betong. Själva sloganen ska symbolisera gästfrihet.