fredag 5 september 2014

Utbrottet vid Holuhraun kan nå Jökulsá á Fjöllum i kväll

Lavans utbredning under gårdagen.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Redan i kväll kan lavaströmmarna från vulkanutbrottet vid Holuhraun nå fram till Jökulsá á Fjöllum. Lavafältet sträcker sig nu nio kilometer, väger över hundra miljoner ton, har en yta på tolv kvadratkilometer och skulle täcka 1 700 fotbollsplaner. Moln av giftgaser når sex kilometer upp i luften medan lavafontäner stiger upp till 150 meters höjd och lavastenar kastas flera hundra meter från utbrottet.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun går nu in på sitt sjätte dygn. Än så länge finns inga tecken på att det skulle vara på väg att upphöra. Ny magma fortsätter att strömma in i den berggång som sträcker sig från glaciären till Holuhraun och vidare norrut mot Askja. Fortfarande är inflödet av magma större än vad som kastas upp vid utbrottet. Gångens expansionstakt har dock avmattats avsevärt.

Lavafältet fortsätter att breda ut sig och är nu cirka tolv kvadratkilometer stort, en yta som motsvarar 1 700 fotbollsplaner. Totalt handlar det om runt 40 miljoner kubikmeter lava som skapats vid utbrottet. Den väger minst 100 miljoner ton. Lavan har rört sig nio kilometer norrut från utbrottets sydligaste krater.

Lavaströmmarna rörde sig under gårdagen med en hastighet av två meter i minuten och är nu bara två kilometer från Jökulsá á Fjöllum. Med den farten kan lavan vara framme vid vattnet redan i kväll eller under lördagen.

Om lavan skulle nå fram till glaciärälven är kraftiga explosioner att vänta. Men älven skulle också kyla lavan - som när den flödar ut ur underjorden har en temperatur på cirka 1 200 grader - och kanske få den att stelna.

Samtidigt skulle lavan sannolikt fördämma Jökulsá á Fjöllums källor och därmed åtminstone tillfälligt minska vattenståndet i älven. På sikt lär dock smältvattnet från Vatnajökull hitta nya vägar till älven genom lavan.

Forskare och journalister fick i går åter tillstånd att uppehålla sig vid Holuhraun. Miljön är dock extremt farlig. Lavafontänerna kan vara upp till 150 meter höga och utbrottet kastar ständigt ifrån sig lavasten flera hundra meter. Alla använder gasmasker och befinner sig bara nära utbrottet korta stunder. Vid besöken lämnar de bilarna med motorn i gång ifall flyktbehovet skulle bli akut.

Den största risken är dock svaveldioxidförgiftning. Giftgaser från utbrottet når nämligen hela sex kilometer upp i luften. Flera forskare på plats har känt tidiga tecken på förgiftning. Därför är det viktigt att inte vistas nära utbrottet under långa perioder.

Under torsdagen inträffade 296 jordskalv i området, vilket är det lägsta antalet sedan jordskalvssvärmen började för tre veckor sedan. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,8. Ytterligare tre skalv hade en magnitud på minst 4.

Sedan midnatt har 86 jordskalv ägt rum under fredagen klockan 6.30 lokal tid.

Uppdatering 9.45: Två nya sprickor har enligt RÚV bildats nära glaciären under natten.

Uppdatering 10.40: Lava strömmar nu ut ur de två nya sprickorna. De ligger betydligt längre söderut än platsen för det sedan tidigare pågående utbrottet och alltså närmare Dyngjujökull. De nya sprickorna är förhållandevis små.

Uppdatering 10.45: Inga ytterligare tillstånd att besöka området tilldelas av Almannavarnir så länge som konsekvenserna av den senaste händelseutvecklingen är oklara.

Uppdatering 11.45: Här kan du se ett klipp från den nya spricka som öppnat sig nära Dyngjujökull.Uppdatering 12.10: Ovan kan du se ett klipp inspelat vid Holuhraun under gårdagen.

Uppdatering 12.15: Forskarna har nu lämnat platsen på grund av det osäkra läget vid Holuhraun. Den nya sprickan är omkring 700 meter lång. Hittills har inte utbrottet kommit i kontakt med glaciären.

Uppdatering 14.45: Den nya sprickan är bara två kilometer från Dyngjujökull. Ökad konduktivitet, elektrisk ledningsförmåga, har noterats i Jökulsá á Fjöllum. Det betyder att smältvattnet i älven kan komma från geotermiskt aktiva områden eller att utbrottet någonstans börjat smälta is och snö. Det nya utbrottet har dock inte kommit i kontakt med glaciären.

Uppdatering 16.35: Det nya utbrottet sker i den gravsänka som bildats vid glaciärens fot. Alla som befinner sig i området har evakuerats till en fjällstuga på grund av det osäkra läget.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet vid Holuhraun.