fredag 5 september 2014

Utrikesminister nobbar isländsk EU-omröstning

Ingen folkomröstning om framtiden för Islands förhandlingar om EU-medlemskap. Men sannolikt inte heller något nytt förslag om att återkalla ansökan. Så ser utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson på EU-frågan under resten av mandatperioden. Han hävdar själv att unionen redan stängt dörren för Island de kommande åren, rapporterar Fréttablaðið.

Den borgerliga regeringen beslutade snart efter maktskiftet att ignorera vallöftet om en folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. I våras gick utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson ett steg längre och lade i alltinget ett förslag om att återkalla Islands ansökan om medlemskap.

Under förra vårens valrörelse talades det om vikten av att låta folket avgöra frågan. Nu ansåg Gunnar Bragi Sveinsson att det inte var nödvändigt eftersom beslutet om att ansöka om EU-medlemskap fattades av alltinget utan någon folkomröstning.

Regeringens agerande väckte oväntat hård kritik - inte minst med tanke på att en klar majoritet har varit emot EU-inträde i varje opinionsmätning som gjorts de senaste fem åren. Däremot vill en majoritet av islänningarna att frågan om medlemskap ska avgöras i en folkomröstning och inte av alltinget.

De häftiga reaktionerna på Gunnar Bragi Sveinssons förslag gjorde att regeringen aldrig gick vidare med det under våren. I stället lät regeringen det fastna i behandlingen i utrikesnämnden. Något beslut om att lägga fram förslaget på nytt har inte fattats. Men Gunnar Bragi Sveinsson säger i Fréttablaðið att han anser att det inte är nödvändigt att formellt återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap:
"Det har inte diskuterats om det förslaget kommer att läggas fram eller om det finns behov av det. Vi har nu i nyheterna och i deklarationer från EU till exempel sett att Juncker har uttalat sig om att det inte blir någon ytterligare utvidgning de kommande fem åren. Vi befinner oss inte i några förhandlingar med EU och därför anser jag att man borde fundera på om det finns något behov av att gå fram med ett sådant förslag, eller om detta helt enkelt inte är över från EU:s sida."
EU har tidigare sagt att Island när som helst har möjlighet att återuppta förhandlingarna. Om ett utvidgningsstopp även skulle gälla ett befintligt kandidatland är osäkert - inte minst sedan bland annat de nordiska länderna, de baltiska länderna och Tyskland är uttalade förespråkare för ett isländskt medlemskap i unionen.

Av samma skäl anser Gunnar Bragi Sveinsson att det inte finns någon anledning att hålla någon folkomröstning om EU. Han hävdar att intresset från unionen är svalt - och därför skulle en sådan omröstning inte fylla något syfte:
"EU-medlemskap eller ansökan är inte någon prioritet här vid departementet. Det finns inte ens någon här som jobbar med det. Så jag ser på det som så att budskapen från Juncker, de senaste, är att Island inte är på väg att gå med i EU."
Här kan du läsa mer om Island och EU.