torsdag 25 september 2014

Vill utreda konsekvenser av Islands valfångst

Efter att ha jagat 137 sillvalar lade valfångstbåtarna Hvalur 8 och Hvalur 9 till vid kajen i Reykjavík i går. Däremot fortsätter jakten på vikval ytterligare några veckor. Nu kräver nio oppositionspolitiker att en utredning tar fram de ekonomiska och politiska konsekvenserna av den isländska valfångsten. Både USA och EU har nyligen kritiserat Island för jakten på val.

Vädret har under sommaren och hösten utgjort ett problem för den isländska valfångstflottan. I går lade Hvalur 8 och Hvalur 9 till vid gamla hamnen i Reykjavík efter att enligt Morgunblaðið ha fångat totalt 137 sillvalar. Båtarna tillhör Hvalur ehf. och har landat fångsterna vid valfångststationen i Hvalfjörður. Årets kvot var 154 djur.

IP Útgerðs fartyg har hittills landat 22 vikvalar i hamnen i Hafnarfjörður. Jakten på vikval kommer dock att fortgå ytterligare några veckor. Rederiets mål var före sommaren att fånga omkring 50 djur under jaktsäsongen.

Medan vikval främst säljs på den inhemska marknaden fryses sillvalsköttet ned för export. Marknaden utomlands för köttet är dock ytterst begränsad. De internationella förbuden och det starka motståndet mot jakt på sillval gör att få rederier vill befatta sig med köttet.

Det internationella motståndet mot valfångsten - i synnerhet mot jakten på sillval - är massivt. Att Island alltjämt tillåter valfångst har nyligen kritiserats av bland annat USA och EU. Som en följd har det höjts röster för att upphöra med jakten på sillval men fortsätta med jakten på vikval.

Nu vill nio oppositionspolitiker att en oberoende utredning ska analysera de ekonomiska och politiska konsekvenserna av valfångsten. Enligt förslaget ska det bland annat tas hänsyn till intäkterna från jakten, dess inverkan på turismen till Island och dess effekter för Islands ställning i det internationella samfundet. I utredningen ska också statens kostnader för att förklara Islands hållning i frågan räknas in.

Ett argument som förekommer i debatten är att valfångsten är nödvändig för att upprätthålla balansen i havet. Jakten skulle alltså därmed gynna det isländska fisket. Det är ett påstående vars sanningshalt de nio alltingsledamöterna vill ska granskas.

Däremot ska inte utredningen gå in på om det är etiskt riktigt att jaga val. Inte heller ska utredningen innefatta jaktens hållbarhet eller beståndens storlek.

Uppdraget att ta fram utredningen ska enligt oppositionspolitikerna ges till finansministern. Resultaten ska vara klara senast i mars nästa år. Ett nästan identiskt förslag lades även under alltingets förra session, men behandlades då aldrig.

Bakom förslaget står Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Össur Skarphéðinsson och Katrín Júlíusdóttir från Socialdemokraterna, Svandís Svavarsdóttir och Lilja Rafney Magnúsdóttir från Gröna vänstern, Birgitta Jónsdóttir och Helgi Hrafn Gunnarsson från Piratpartiet och Björt Ólafsdóttir och Óttarr Proppé från Ljus framtid.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.