tisdag 2 september 2014

Vulkanutbrott vid Holuhraun minskar i styrka

Foto: Ármann Höskuldsson/
Jarðvísindastofnun
Utbrottet vid Holuhraun avtog i går i styrka. Lavafältet täcker nu drygt fyra kvadratkilometer. När nu utbrottet går in på sitt tredje dygn har omkring 30 miljoner kubikmeter lava vällt fram ur underjorden. Varje sekund producerar vulkanen 100 kubikmeter lava. Läget vid vulkanen bedöms som stabilt och i dag öppnas väg 862 på nytt för trafik.

Bárðarbungas tredje utbrott är det i särklass största. Ändå handlar det inte om något särskilt stort utbrott. Under natten har utbrottet fortsatt med samma styrka som under gårdagen. Det är dock inte alls lika kraftfullt som under söndagen när utbrottet började.

Ett lavafält sträcker sig närmare fyra kilometer från den spricka där lava väller fram ur jordens inre. Lavafältets yta uppskattas enligt Veðurstofa Íslands till 4,5 kvadratkilometer där varje sekund producerar 100 kubikmeter lava. Totalt har utbrottet producerat omkring 30 miljoner kubikmeter lava.

Där lavan är som tjockast är täcket åtta meter högt. När lavan kommer upp ur sprickan i marken är den cirka 1 200 grader varm. Den kyls dock ned snabbt ute i det fria.

Sprickan där utbrottet sker är cirka 1,5 kilometer lång. Utbrottet pågår nu bara längs halva sträckan. Det är kraftigast i norr, där den magmafyllda berggången som sträcker sig från Dyngjujökull och ut på öppen mark fortsätter att expandera. Vid sprickans södra del har aktiviteten upphört.

Utbrottet avtog i styrka under gårdagen. Intensiteten har dock inte minskat så dramatiskt att utbrottet ser ut att närma sig sitt slut.

Almannavarnir öppnar nu på morgonen väg 862 på Jökulsárgljúfurs västra sida. Skälet till att trafiken åter släpps på är att läget vid vulkanen bedöms som stabilt. Eftersom det alltjämt finns en risk för att området kan komma att behöva utrymmas snabbt tillåts dock inga vandringar i nationalparken just nu.

Utbrottet producerar enbart basaltlava och ingen aska. I området är halterna av svaveldioxid nu så höga att alla som befinner sig i närheten av Holuhraun måste bära gasmask. Gasen är färglös men inte luktlös. Den kan orsaka irritation i slemhinnor, andningssvårigheter och hosta. Svaveldioxiden är en produkt av vulkanutbrottet.

I går inträffade 649 jordskalv vid Vatnajökull. Det kraftigaste hade en magnitud på 5,3 och ägde rum nära Bárðarbungas krater. De stora skalven i området sker främst i anslutning till kratern. De är sannolikt en konsekvens av att berget sjunker ihop i takt med att magma strömmar från magmakammaren och norrut mot Dyngjujökull och Holuhraun.

Mellan midnatt och klockan 6.30 lokal tid registrerades 149 jordskalv. Det största hade en magnitud på 3,1. Antalet jordskalv i området har minskat avsevärt sedan det tredje utbrottets början.

Uppdatering 13.00: Utbrottet fortsätter med samma intensitet som under gårdagen. Aktiviteten är mest intensiv vid berggångens norra ände.Uppdatering 14.30: Ovan kan du se ett klipp inspelat i går under en överflygning av utbrottet vid Holuhraun.

Uppdatering 15.15: Utbrottets omfattning är nu mindre än under gårdagen. På nytt strömmar lava ur den södra delen av sprickan. Även jordskalven är färre i dag, vilket skulle kunna indikera att lugnet kan vara på väg tillbaka till området. Dagens kraftigaste skalv uppmättes till 4,7.

Uppdatering 16.45: Både jordskalven och rörelserna i jordskorpan har minskat i omfattning. Det kan vara ett tecken på att mängden magma som kommer in i berggången och som kommer upp till ytan vid utbrottet nu är i balans. Det skulle i sin tur betyda att magmaflödet från Bárðarbunga avtagit rejält.

Uppdatering 23.30: Här är ett klipp från Holuhraun inspelat under dagen.

Uppdatering 23.35: Här är ett klipp från lavaflödets utkanter inspelat under dagen.


Uppdatering 23.45: Ovan är en satellitbild som visar utbrottet strax norr om Vatnajökull.
Foto: Jarðvísindastofnun/Nasa

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och här se ett klipp från en överflygning av området som gjordes i går eftermiddag.