onsdag 1 oktober 2014

Blåste bank och researrangör med förfalskad check

Nordic Visitor slipper ersätta Arion Banki för en förfalskad check till ett värde av 12,8 miljoner isländska kronor. En utländsk kund lyckades blåsa både researrangören och banken genom att låtsas att av misstag betala alldeles för mycket för en resa. Mellanskillnaden hamnade i svindlarens ficka medan Arion Banki får stå för kostnaden.

I augusti 2011 kontaktades researrangören Nordic Visitor i Reykjavík av en utländsk kund. Efter att ha chattat och mejlat med företaget köpte han en resa till ett värde av 7 052 euro. Resan betalade mannen med en check som skickades direkt till Arion Banki.

Men checken visade sig vara på hela 84 600 euro. Mannen hörde av sig till både researrangören och banken och sade att han av misstag skrivit ett helt annat belopp. Han ville därför få mellanskillnaden - 77 548 euro - insatt på ett konto i Dubai Islamic Bank i Förenade Arabemiraten.

Arion Banki satte in pengarna på mannens konto. När banken senare skulle lösa in checken visade den sig vara förfalskad. Mannen hade då också tömt sitt bankkonto.

Arion Banki ansåg att kostnaden för misstaget borde belasta Nordic Visitor och stämde företaget. Men banken går förlorande från Héraðsdómur Reykjavíkur.

Domstolen lägger ansvaret för misstaget på Arion Banki. Rätten anser att det var bankens ansvar att kontrollera så att det fanns täckning för checken innan pengarna betalades ut till mannen. Hade kontrollen gjorts hade den visat att checken var förfalskad. Genom att inte försäkra sig om checkens äkthet åsidosatte enligt rätten Arion Banki de interna reglerna.

Under rättegången argumenterade Arion Banki för att banken i avtalstexten skriver att kunden - i det här fallet Nordic Visitor - bär ansvaret för checken. Arion Banki kunde dock inte visa att Nordic Visitor hade godkänt villkoren.

Nederlaget i tvisten innebär att Arion Banki går miste om 12,8 miljoner isländska kronor plus ränta. Banken ska också betala Nordic Visitors rättegångskostnader på 380 000 kronor. Nordic Visitor har sedan tidigare betalat 7 052 euro till Arion Banki, priset för den resa som kunden beställde.

Den man som utförde bedrägeriet har inte kunnat lokaliseras. Det är också troligt att han använt ett falskt namn i sina kontakter med Arion Banki och Nordic Visitor. Samma namn tycks ha utnyttjats för fler internetbedrägerier.

Här kan du läsa domen i sin helhet.