lördag 25 oktober 2014

Dagens bonuscitat

"Detta säger oss att vi behöver arbeta bättre med vår argumentation. Förklara för folket vad vi gör och peka på goda saker. Island går bra. All ekonomisk statistik visar att vi sakta rör oss i rätt riktning."

Höskuldur Þórhallsson, alltingsledamot för Framstegspartiet, i Vísir om partiets sjunkande opinionssiffror - läs mer här.