söndag 26 oktober 2014

Dagens bonuscitat

"Det första som behöver göras för att detta inte ska upprepa sig är att slå ihop kommunerna. Det tjänar inget till att fråga kommunerna om de vill detta. Det är för många egenintressen inblandade. Detta måste helt enkelt vara ett nödvändigt nationalintresse som behöver äga rum på en annan ledningsnivå, i alltinget."

Arkitekten Arna Mathiesen i Kjarninn om vad som behöver förändras för att Island inte ska drabbas av en ny fastighetsbubbla.