torsdag 23 oktober 2014

Dagens citat

"Inom departementet och inom polisen har det varit en känd inställning att jag är emot att vanliga poliser bär vapen. Där är polisens insatsstyrka undantagen utöver att jag har ansett det lämpligt att ha skjutvapen i polisbilar på vissa platser i glesbygd om det till exempel skulle behöva avlivas djur. Det här är en helt annan sak än när det gäller en allmän beväpning av isländsk polis."

Tidigare inrikesminister Ögmundur Jónasson tar i ett blogginlägg avstånd från beslutet att förse polisen med kulsprutepistoler - läs mer här.