lördag 25 oktober 2014

Dagens citat

"Island är ett bra land, ett så givmilt land att vi, dessa få invånare, måste se till så att samhället får blomstra. Det är bara möjligt genom att respektera informationsskyldighet, öppen debatt och kritiska medier på samma sätt som sker i utvecklade demokratier som de nordiska länderna och Tyskland, som vi ibland jämför oss med. En stark riksradio kan hjälpa oss mycket med detta, det ligger i sakens natur. Det är folkets arena för att diskutera frågor, förstå olika synpunkter och sätta saker i ett större sammanhang. Men om en av samhällets mäktigaste grupper aldrig lyssnar på dess andra grupper utan i stället försöker att tysta ner dem kan här utan vidare uppstå en ny köksredskapsrevolution. Och den gången går kanske någon demonstrant så nära alltingshuset att maskingevärskäften gapar framför den."

Författaren Auður Jónsdóttir skriver i Kjarninn om yttrandefrihet, medier och polisens nya kulsprutepistoler.

Foto: Einar Falur Ingólfsson/Norden.org