fredag 3 oktober 2014

Dagens citat

"Så länge som den traditionen råder i alltinget att oppositionens motioner nästan aldrig går igenom ser inte Piraterna någon mening med att lägga fram sådana eftersom alltingsgruppen är liten. Jag tycker att det är rent tidsslöseri att skriva motioner. ... Vi lägger vikten på att lägga fram välgjorda förslag till alltingsuttalanden och lägger mycket arbete på dem. Det är mycket större sannolikhet att oppositionen får igenom alltingsuttalanden snarare än lagförslag."

Birgitta Jónsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, i Fréttablaðið om partiets strategi i alltinget.