torsdag 16 oktober 2014

Förlorar 35 miljarder på nödlån till Kaupþing

35 miljarder isländska kronor. Så stor blir förlusten för skattebetalarna för det nödlån som Kaupþing fick från Seðlabanki Íslands tre dagar innan banken kollapsade. När centralbanken beviljade lånet sade dåvarande chefen Davíð Oddsson att transaktionen var riskfri. Nu står det klart att Seðlabanki Íslands förlorar nästan halva lånet.

Den 6 oktober 2008 talade statsminister Geir H. Haarde till nationen. Han varnade om att bistra tider var på väg och sade att de isländska storbankerna befann sig i ytterst bekymmersamma situationer. Samma dag fick Kaupþing ett jättelån på 500 miljoner euro - en summa som av finansministern Árni M. Mathiesen beskrivits som centralbankens sista reserver.

Lånet till Kaupþing är finanskraschens kanske största mysterium. Geir H. Haarde trodde den 6 oktober alltjämt att just Kaupþing skulle kunna gå att rädda. Davíð Oddsson har däremot hävdat att han många månader tidigare insett att storbankerna var dödsdömda.

Frågan är i så fall varför centralbanken skulle öronmärka de sista tillgångarna i en pålitlig valuta till en bank som var på väg mot ruinens brant. Sedan dröjde det bara tre dagar tills även Kaupþing hamnade under statlig förvaltning. Under tiden hade inte lånet gått till att stärka bankens ställning i Storbritannien. I stället köpte Kaupþing upp papper i den egna banken och besparade därmed toppchefer och nyckelkunder enorma förluster.

Geir H. Haarde ska ha gett sitt samtycke till lånet under ett telefonsamtal med Davíð Oddsson. Samtalet spelades in. Bägge vägrar dock att offentliggöra inspelningen. Finansmarknadsminister Björgvin G. Sigurðsson och näringsminister Össur Skarphéðinsson har till DV sagt att lånet till Kaupþing aldrig togs upp vid något regeringssammanträde.

Lånets löptid var fyra dagar och räntan 9,4 procent. Centralbankschefen Davíð Oddsson presenterade villkoren som riskfria. Om inte Kaupþing skulle kunna betala tillbaka pengarna hade Seðlabanki Íslands fått en utmärkt säkerhet i den danska banken FIH.

Kaupþing hann kollapsa innan lånet löpte ut. Tillgångarna var aldrig i närheten av att räcka till alla fordringar. Så sent som i september 2010 var ändå centralbanken optimistisk. FIH skulle då säljas för hela 670 miljoner euro. I slutändan blev det bara hälften. Seðlabanki Íslands lånade ut resten räntefritt. Därefter började de nya ägarna att skriva ned värdet på FIH:s tillgångar. Seðlabanki Íslands fick knappt några pengar tillbaka efter detta.

Den slutgiltiga kostnaden för lånet till Kaupþing landar enligt Kjarninn på 35 miljarder isländska kronor plus uteblivna räntor i sex års tid.

Trots att det påstått riskfria lånet blev ytterligare en börda för skattebetalarna är turerna kring beslutet alltjämt höljda i dunkel. Och nyckelpersonerna vill inte avslöja vad som sades i samband med jättelånet.

Geir H. Haarde sade nyligen till Vísir att centralbanken sett till vad han visste då gjorde rätt som lånade ut 500 miljoner euro till Kaupþing. Davíð Oddsson har i Morgunblaðið hävdat att Seðlabanki Íslands tagit beslut om att inte offentliggöra samtalet mellan honom och statsministern. Enligt Smugan är förhållandet det motsatta - inför en parlamentarisk granskning av lånet sökte centralbanken klartecken för att offentliggöra samtalet men fick nobben av Geir H. Haarde och Davíð Oddsson.

Här kan du läsa mer om jättelånet till Kaupþing.