måndag 6 oktober 2014

Jordskalv vid Bárðarbunga ökar på nyttSatellitbilden visar hur de blåaktiga
vulkangaserna i går spred sig från
Holuhraun över norra Island.
Foto: Jarðvísindastofnun
Lavafältet vid Holuhraun är nu över 50 kvadratkilometer stort samtidigt som utbrottet fortsätter med oförminskad intensitet. Jordskalvssvärmen fick under söndagen ny fart med betydligt fler skalv än tidigare under veckan. Det största skalvet hade en magnitud på 5,0 och hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater.

Utbrottet vid Holuhraun har de senaste dagarna främst bevakats genom webbkameror och mätutrustning. Höststormar och vulkangaser har gjort det omöjligt att vistas nära utbrottet. De parkvärdar och poliser som uppehöll sig i en fjällstuga nära Askja tvingades under helgen att lämna området när halterna av svaveldioxid blev för höga.

En överflygning av området gjordes i går eftermiddag. Utbrottet fortsätter med samma intensitet som under den senaste veckan. Lavafältet som skapats vid Holuhraun är nu över 50 kvadratkilometer stort. Lavan riskerar nu på nytt att täppa till källorna till glaciärälven Jökulsá á Fjöllum.

De senaste dagarna har antalet jordskalv i området varit förhållandevis få. I går fick den jordskalvssvärm som började i mitten på augusti ny kraft. Totalt 107 skalv registrerades under söndagen. Anmärkningsvärt är att vart femte skalv hade en magnitud på minst 3,0. Det kraftigaste skalvet uppmättes till 5,0.

Jordskalven sker nu främst vid Bárðarbungas krater. Enstaka skalv äger rum i den magmafyllda berggång som sträcker sig från vulkanens magmakammare och norrut till Holuhraun. Dessa skalv är dock betydligt färre än tidigare.

Vulkangaserna har under helgen drabbat norra Island i form av ett blåaktigt dis. I dag väntas de enligt Veðurstofa Íslands prognos i stället sänka sig över västra Island från Stykkishólmur i norr till Keflavík i söder. Reykjavík kan alltså på nytt drabbas av förhöjda halter av svaveldioxid i luften.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och här kan du se bilder tagna under gårdagens flygtur över Holuhraun.