onsdag 15 oktober 2014

Kommunen kämpar för bensinmack i Reykjanes

En ny frist fram till våren och jakt på pengar till nya bensinpumpar. Så vill Súðavíkurhreppur rädda försäljningen av bensin och diesel i Reykjanes. Om pumparna tas bort försvinner också den enda möjligheten att tanka på en drygt 20 mil lång sträcka. Därför vänder sig kommunen till myndigheterna för att ännu en gång begära dispens.

Mellan Hólmavík och Súðavík i Västfjordarna är avståndet 203 kilometer. Det är synnerligen glest mellan gårdarna i regionen - men avtagsvägarna är många och turismen i området ökar stadigt.

Ungefär mitt emellan de två tätorterna ligger Reykjanes, där en tidigare skola sedan många år tillbaka används som ett året runt öppet-hotell med restaurang och bad. Här finns också än så länge den enda möjligheten att tanka mellan Hólmavík och Súðavík.

Utrustningen vid Reykjanes är dock föråldrad. N1, som ansvarar för pumparna, har vid flera tillfällen fått dispens för att fortsätta verksamheten. Bensinbolaget vill dock inte investera i ny utrustning eftersom volymerna som säljs i Reykjanes är för små för att det ska betala sig.

Fullmäktige i Súðavíkurhreppur anser att pumparna fyller en viktig samhällsfunktion. Vid Reykjanes finns inte bara den enda macken på sträckan till Hólmavík. Många glesbygdsbor har också betydligt närmare till Reykjanes än till Súðavík eller Hólmavík. Vissa gårdar får vid en nedläggning hela tio mil till närmaste bensinstation.

Pétur Markan, kommunchef i Súðavíkurhreppur, säger i Bæjarins Besta att han har vänt sig till Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða för att få en ny frist. Om den beviljas börjar jakten på de pengar som ska finansiera de investeringar i Reykjanes som N1 inte vill bekosta:
"Vi har bett Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða om en frist till våren för att få ha pumparna i fortsatt drift. Om vi får fristen anstränger vi oss under tiden för att hitta kapital till att bygga pumpar som uppfyller alla krav. ... Det är mycket viktigt för kommunen att det fortsättningsvis säljs drivmedel i Reykjanes."
Här kan du läsa mer om kampen för bensinpumparna i Reykjanes.