tisdag 28 oktober 2014

Lägre halter av giftig svaveldioxid i Höfn och Suðursveit

En satellitbild över utbrottet vid
Holuhraun. Bilden togs i fredags.
Foto: USGS, Nasa och
Jarðvísindastofnun
De extremt höga halterna av svaveldioxid i luften återvände inte till Höfn och sydöstra Island under måndagen. Som mest uppmättes i regionen 6 600 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft vid Jökulsárlón i Suðursveit. I Höfn stannade mätaren på 2 000 mikrogram. Under tisdagen och onsdagen väntas åter vulkangaser från utbrottet vid Holuhraun sprida sig över området.

I söndags uppmättes rekordhöga 21 000 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft vid Hoffell. I Höfn var den högsta noteringen 14 000 mikrogram. Aldrig tidigare har så höga halter av svaveldioxid uppmätts i befolkade områden på Island.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun fortsatte med oförminskad intensitet under måndagen. Trots att vindarna på nytt förde med sig vulkangaser till Höfn var halterna betydligt lägre. Vid Jökulsárlón i Suðursveit uppmättes 6 600 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft, i Mýrar 4 400 mikrogram, i Skaftafell 2 400 mikrogram och i Höfn 2 000 mikrogram.

Mätningarna i området är dock långt ifrån fullständiga. Hittills har polisen skött om alla mätningar genom att köra omkring i regionen med portabel utrustning. I dag monteras en fast mätare i Höfn där halterna av svaveldioxid kommer att kunna följas via nätet. Polisen kommer sedan att komplettera med mätningar från andra platser i regionen.

Sjukvårdspersonal hade enligt ett pressmeddelande under söndagen och måndagen kontakt med alla personer med kända andningsbesvär. Elín Freyja Hauksdóttir, läkare i Höfn, säger till RÚV att många astmatiker upplevde söndagens höga halter av svaveldioxid som mycket besvärande:
"Det är främst symtom från övre luftvägarna. Det är sveda i svalget och näsa och ögon och dessutom en äcklig smak i munnen och så är det somliga som får symtom nere i luftstrupen."
Trots att halterna i går var betydligt lägre än under söndagen valde många ändå att hålla sig inne. Hulda Laxdal Hauksdóttir, rektor för skolan i Höfn, beskrev i Morgunblaðið situationen som att hela samhället låg i dvala. Undervisningen i skolor och förskolor pågick som vanligt, men barnen fick stanna inomhus under rasterna och all simundervisning ställdes in.

Matvælastofnun gick i ett pressmeddelande i går på nytt ut med uppmaningar till djurägare att hålla boskap under särskild uppsikt. Så länge som halterna av svaveldioxid ligger på hälsofarliga nivåer bör djur lika lite som människor utsättas för ansträngningar. Djur med symtom som andningssvårigheter, hosta, sveda i ögonen eller beteenden som tyder på obehag bör flyttas inomhus.

Både i dag och i morgon väntas vulkangaser från Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun sprida sig över Höfn med omnejd.

Vid Bárðarbunga inträffade under gårdagen totalt 89 jordskalv. Det kraftigaste inträffade en dryg timme efter midnatt och hade en magnitud på 5,3.

Bárðarbungas krater fortsätter att sjunka i takt med att magmakammaren töms och magma strömmar mot Holuhraun. Kratern har enligt Jarðvísindastofnun nu sjunkit nästan 40 meter. Varje dag sjunker den mellan tre och fyra decimeter.

Flera mindre kalderor som tidigare funnits vid Bárðarbunga har växt i storlek under de senaste veckorna. Det är troligt att rörelserna i berget har underlättat för jordvärme att närma sig ytan.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.