fredag 3 oktober 2014

Liten risk för försurning från Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Hekla och Eyjafjallajökull är vulkaner som tidigare orsakat försurning i isländska vattendrag. Men sannolikheten för att det pågående utbrottet i Bárðarbunga ska påverka livet i sjöar och älvar är liten - trots att det sprider stora mängder svavel över landet. Ett av skälen är att färskvattnet på Island i allmänhet är basiskt.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun fortsatte under gårdagen med oförminskad styrka. Kombinationen av oväder och giftiga vulkangaser har de senaste dagarna gjort det svårt för forskarna att komma nära utbrottet. Det har i stället främst följts på håll genom webbkameror och mätutrustning.

Jordskalvssvärmen i området fortsätter att avmattas. Under torsdagen registrerades bara 76 jordskalv vid Vatnajökull. De två kraftigaste skalven hade bägge en magnitud på 4,8.

Sedan jordskalvssvärmen började för sju veckor sedan har omkring 25 000 skalv inträffat. Ett normalt år sker 10 000 till 15 000 jordskalv på hela Island.

Veðurstofa Íslands har hittills granskat en tredjedel av skalven vid Bárðarbunga. Av dessa cirka 8 500 skalv har en klar majoritet - omkring 5 500 skalv - inträffat i den underjordiska berggång som sträcker sig från Bárðarbungas krater, under Dyngjujökull och når öppen mark vid Holuhraun.

Vidare har 1 600 skalv skett vid Bárðarbungas krater, 850 vid Herðubreið och Herðubreiðartögl, 250 vid Askja, 130 vid Tungnafellsjökull, 120 vid Kistufell och 15 vid Kverkfjöll.

Giftiga vulkangaser från utbrottet vid Holuhraun sprider stora mängder svavel över hela Island. Eftersom vattnet på Island i regel är basiskt tror dock inte Veiðimálastofnun att det finns någon akut risk för försurning av vattendrag. Försurning kan inte uteslutas, men för att svaveldioxiden ska bli ett större problem krävs att utbrottet blir mycket långvarigt.

Vulkanaskan från Eyjafjallajökull år 2010 var - till skillnad från Grímsvötn året därpå - sur och orsakade försurning i några åar och älvar nära glaciären. Nedfall av aska från Hekla orsakade både 1970 och 1980 fiskdöd i flera vattendrag eftersom askan var så sur, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.