torsdag 2 oktober 2014

Ny topp av svaveldioxid i luften vid MývatnLavafältets utbredning i tisdags.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Under en kort tid steg halten av svaveldioxid till hela 5 800 mikrogram per kubikmeter luft vid Mývatn i går. Lokalbefolkningen uppmanades därför att hålla sig inomhus, stänga alla fönster och höja värmen. Vulkanutbrottet vid Holuhraun fortsatte under gårdagen med oförminskad styrka. Lavafältet mäter nu över 48 kvadratkilometer.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun har nu pågått i över en månad. Utbrottet fortsatte under onsdagen med oförminskad intensitet. Det nya lavafält som skapats vid Holuhraun av de två olika utbrotten mäter nu 48,2 kvadratkilometer. Lavan strömmar dock i sådana riktningar att den inte täppt till glaciärälven Jökulsá á Fjöllums källor.

Giftiga vulkangaser fortsätter att främst sprida sig över norra och östra Island. I går morse registrerades hela 5 800 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft vid Mývatn. Toppen gick snart över, men lokalbefolkningen uppmanades enligt Almannavarnir att hålla sig inomhus, stänga fönster och höja värmen inomhus.

Sólveig Jónsdóttir är rektor vid Reykjahlíðarskóli i Reykjahlíð vid sjöns norra ände. Hon säger i Morgunblaðið att skolan bara vid ett tillfälle direkt påverkats av vulkanutbrottet. Då var halterna av svaveldioxid så höga att simundervisningen utomhus ställdes in:
"Vi följer med mycket noga och om stora utsläpp registreras så släpper vi inte ut dem [eleverna]. ... Vi känner av obehaget lite. Det går inte att förneka att man känner detta lite i halsen och vissa får huvudvärk."
Under onsdagen skedde bara 68 jordskalv i området. Det ser alltså ut som att den jordskalvssvärm som skakat Bárðarbunga i snart sju veckor kan vara på väg att ebba ut. Gårdagens största skalv hade en magnitud på 4,8 och hade sitt epicentrum vid vulkanens krater.

Utrymningen av området norr om Vatnajökull gäller fortfarande. Nu har dessutom flera angränsande höglandsvägar blivit oframkomliga efter de senaste dagarnas oväder då en hel del snö fallit på hög höjd.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.