fredag 10 oktober 2014

Olagligt att sälja öl bryggt på sillvalsmjöl

Ölet Hvalur som innehöll sillvalsmjöl skulle inte ha släppts fram i butikerna. Leverantören hade inte tillstånd att använda valmjölet till människoföda och bryggeriet följde inte lagen om skydd mot djursjukdomar. Ändå bedöms valölet som säkert. Det skriver näringsdepartementet i ett beslut i frågan.

I januari i år lanserade bryggeriet Steðji säsongsölet Hvalur. Nyheten fick snabbt uppmärksamhet även utanför Island. En av ingredienserna var nämligen sillvalsmjöl levererat av Hvalur ehf, det bolag som närmast symboliserar landets valfångst.

Ölet tycktes dock inte bli långvarigt på hyllorna. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands stoppade försäljningen med motiveringen att valmjölet inte var godkänt som människoföda. Eftersom Hvalur ehf, som levererade upp till fem år gammalt valmjöl till bryggeriet, inte kunde få något sådant tillstånd i efterhand skulle hela produktionen återkallas och förstöras.

Steðji valde dock att överklaga beslutet med hänvisningar till oklarheter i lagstiftningen. Fiskeminister Sigurður Ingi Jóhannsson, som är en uttalad förespråkare för fortsatt valfångst, rev på eget initiativ upp försäljningsförbudet. Eftersom ölet Hvalur bara skulle säljas under en månad innebar det att hela produktionen kunde säljas som planerat.

Sigurður Ingi Jóhannsson anklagades av oppositionspolitiker för ministerstyre. I alltinget ville han inte motivera varför han tillät försäljningen.

Beslutet ifrågasattes även indirekt av Matvælastofnun. Myndigheten ansåg att det inte fanns något som rättfärdigade ministerns ingripande. Konsumentorganisationen Neytendasamtökin gick på samma linje och hävdade att livsmedelssäkerheten åsidosattes då Sigurður Ingi Jóhannsson lät bryggeriets intressen gå före konsumentskyddet.

Nu står det klart att beslutet att tillåta försäljningen var felaktigt. Näringsdepartementet har nu avgjort frågan och kommit fram till att Hvalur ehf saknade tillstånd för att leverera valmjöl avsett för mänsklig konsumtion. Därför skulle ölet Hvalur aldrig ha släppts ut på marknaden.

Det är enligt näringsdepartementet inte bara Hvalur ehf som har brustit. Bryggeriet Steðji har inte följt lagen om djursjukdomar. Valmjölet användes till ölet utan några analyser av eventuella smittorisker.

Trots att bryggeriet gjorde fel går det skadeslöst ur processen. Genom Sigurður Ingi Jóhannssons ingripande kunde hela produktionen som planerat säljas under januari och februari i år. Hade ölet Hvalur funnits kvar i butikerna hade Steðji tvingats att dra in och förstöra hela produktionen.

Näringsdepartementet har också synpunkter på Heilbrigðiseftirlit Vesturlands agerande. Enligt beslutet gjorde inte myndigheten tillräckligt för att för Steðji exakt redovisa hur bryggeriet brutit mot lagen.

Här kan du läsa mer om turerna kring valölet Hvalur.