söndag 5 oktober 2014

Politiker rasar mot DV: "Iq under rumstemperatur"DV är en skräptidning med journalister vars iq är lägre än rumstemperaturen. Det hävdar Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, fullmäktigeledamot för Framstegspartiet i Reykjavík. Anklagelsen kommer sedan DV publicerat en artikel där hennes make säger sig hoppas att hon ska hjälpa honom att förverkliga planerna på småhus i bostadsbristens Reykjavík.

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir var en av två framstegspartister som i våras tog plats i fullmäktige efter en valrörelse som präglats av främlingsfientliga utspel riktade mot muslimer och det planerade moskébygget på Sogamýri. Redan tidigare hade hennes make ansökt om tomter för att bygga bostäder lämpliga för singel- och parhushåll. Idén är att använda containrar som hus för att avhjälpa bostadsbristen i Reykjavík.

Någon tomt har det dock inte hittills blivit. DV kontaktade Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttirs make för att kontrollera om läget förändrats sedan hon valts in i fullmäktige. Han sade bland annat att han hoppades att hon på något sätt skulle hjälpa honom.

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sade i en efterföljande intervju med DV att hon tyckte idén om containerhus var lysande, men att Framstegspartiet inte har tagit ställning i frågan. Hon uppgav dock att förslaget mycket väl skulle kunna bli verklighet.

Efter publiceringen av artikeln stormade Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir mot innehållet. Hon hävdade i kommentarsfältet att DV lyft citat ur sitt sammanhang och att artikeln var felaktig. Hon ansåg bland annat att tidningen hade "journalister med intelligenskvot under rumstemperatur" och beskrev den reporter som kontaktat henne som ett dumt barn och som en idiot. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir kallade också DV en lögnaktig skräptidning.

I intervjun med DV sade Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir att frågan om containerbostäder inte var aktuell eftersom majoriteten i fullmäktige inte är intresserad av idén. Hon sade sig inte heller förstå varför DV intresserade sig för saken och hävdade att tidningen enbart var ute efter att svärta ned människors anseende.

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir säger till Vísir att hon inte backar från sina kommentarer om DV. Hon hävdar alltjämt att artikeln är felaktig och att hennes make inte alls har sagt sig ha förhoppningar om att hon nu ska kunna väcka liv i frågan i fullmäktige.

DV anser sig inte ha någon anledning att korrigera artikeln. Tidningen har också publicerat intervjuerna med Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir och hennes make i sin helhet. Där säger han att han hoppas på hennes hjälp och stöd i frågan i fullmäktige.Här kan du läsa mer om Framstegspartiet i Reykjavík.