måndag 27 oktober 2014

Så ofta tvättar islänningarna sina sängkläder

Någon gång funderat på hur ofta isländska hushåll tvättar sängkläderna? MMR har undersökt frågan - och kommer fram till att britterna är betydligt flitigare gäster i tvättstugan. I Storbritannien tvättar fyra av tio sina sängkläder en gång i veckan. På Island är det bara två av tio som tvättar sängkläderna lika ofta.

Hela 46,1 procent av islänningarna tvättar i regel sängkläderna varannan vecka. Näst vanligast är att de tvättas minst en gång i veckan - något som sker i 19,3 procent av de isländska hushållen. Vidare uppger 17,1 procent att de tvättar sängkläderna var tredje vecka, 11,1 procent svarar var fjärde vecka och 6,5 procent säger som mest var femte väcka.

Jämfört med britterna är andelen som tvättar sängkläderna minst var tredje vecka nästan lika stor. Däremot är det hela 38,7 procent av britterna som tvättar dem minst en gång i veckan.