tisdag 21 oktober 2014

Stopp för förståndshandikappade i isländsk lag

Fáviti ('förståndshandikappad'), daufblindur ('dövblind') och fatlaðra ('handikappade') är begrepp som snart ska bli historia i isländska lagtexter. De ska i stället ersättas med begrepp som inte är negativt laddade. Bakom förslaget står regeringen. Förändringarna är enligt ett pressmeddelande ett sätt att leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Som ett steg i att efterleva FN-konventionen ska en rad negativt laddade begrepp ersättas med neutrala begrepp. Regeringens förslag påverkar ett stort antal isländska lagar, men det är bara formuleringarna som ska ändras i lagtexterna.

Snart är alltså begrepp som fáviti ('förståndshandikappad' men också 'idiot'), daufblindur och fatlaðra historia. De ska enligt förslaget i tur och ordning ersättas av einstaklingur með þroska­höml­un ('individ med funktionshinder'), ein­stak­lingur með samþætta sjón- og heyrn­ar­skerðingu ('individ med integrerad syn- och hörselnedsättning') och fatlað fólk ('funktionshindrade människor').