torsdag 9 oktober 2014

Tre av fyra säger nej till gratis tomter till trossamfund

Tre av fyra islänningar anser att det är fel att kommuner utan ersättning måste ge trossamfund tomter för kyrkbyggen. Motståndet mot kostnadsfria tomter har ökat under det senaste året. Mest positiva är islänningarna till statskyrkans byggnader medan färst ställer sig bakom moskébyggen. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR.

Frågan om gratis tomter till trossamfund för kyrkbyggen har de senaste åren debatterats framför allt i Reykjavík. I fullmäktige finns ett utbrett missnöje med den lag som kräver att kommunerna ställer upp med tomter.

Debatten var som hetast när Framstegspartiet inför vårens kommunalval gjorde flera främlingsfientliga utspel riktade mot muslimer och argumenterade för att den tomt som tilldelats Félag múslima á Íslandi, en av landets två registrerade muslimska församlingar, skulle återkallas.

Sig­ríður Ingi­björg Inga­dótt­ir, alltingsledamot för Socialdemokraterna, frågar i en interpellation riktad till inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir om regeringen har för avsikt att avskaffa den lag som säger att tomter till trossamfund ska delas ut gratis. Hon undrar också hur regeringen tolkar den befintliga lagen.

Motståndet mot systemet med gratistomter har ökat under det senaste året. I dag uppger 73,7 procent att de är ganska eller mycket emot systemet, en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan.

Bara 8,1 procent vill behålla det nuvarande systemet, en minskning med 1,9 procentenheter. Resterande 18,2 procent är varken positivt eller negativt inställda till systemet, en nedgång med 0,6 procentenheter.

Attityderna till gratis tomter för kyrkbyggen skiljer sig mellan olika grupper. Personer bosatta i Reykjavíkområdet, kvinnor, pensionärer och höginkomsttagare vill i större utsträckning än genomsnittet behålla det nuvarande systemet. Mest positiva till en förändring är personer bosatta på landsbygden, män och islänningar i medelåldern.

Åsikterna skiftar också mellan olika politiska läger. En klar majoritet inom samtliga väljargrupper vill dock riva upp lagen. Motståndet är störst inom Framstegspartiet där bara 4,1 procent vill att systemet ska förbli oförändrat. Samma åsikt har 5,6 procent av Självständighetspartiets väljare, 6,4 procent av Ljus framtids, 9,9 procent av Piratpartiets, 10,7 procent av Gröna vänsterns och 21 procent av Socialdemokraternas.

Även motståndet mot religiösa byggnader har enligt MMR ökat under det senaste året. Nu är 64,4 procent positiva till statskyrkans kyrkor, en minskning med 2,8 procentenheter. Motsvarande siffra för asatrosamfundet är 49,2 procent (-5,5 procent), buddisterna 36,5 procent (-5,2 procent), rysk-ortodoxa kyrkan 31 procent (-1,9 procent) och Félag múslima á Íslandi 29,7 procent (-1,8 procent).

Asatrosamfundet, buddisterna och rysk-ortodoxa kyrkan tilldelades tomter strax före den muslimska församlingen fick en tomt. Även om moskémotståndet är störst så minskar andelen islänningar som är emot ett moskébygge. Nu motsätter sig 42,4 procent bygget, en tillbakagång med 1 procentenhet.

För de övriga trossamfunden ökar däremot motståndet. Nu motsätter sig 33,1 procent en kyrka tillhörande rysk-ortodoxa kyrkan (+3,4 procent). Motsvarande siffra för buddisterna är 23,5 procent (+1,4 procent), asatrosamfundet 11,1 procent (+2,0 procent) och statskyrkan 9,5 procent (+1,0 procent).

Av Framstegspartiets väljare säger 62,4 procent nej till moskébygget medan 15,3 procent säger ja. Motsvarande siffror är för Självständighetspartiet 60,7 procent nej och 12,5 procent ja, för Piratpartiet 27,1 procent nej och 37,5 procent ja, för Gröna vänstern 26,9 procent nej och 53,5 procent ja, för Ljus framtid 24,8 procent nej och 42,2 procent ja och för Socialdemokraterna 21,8 procent nej och 52,6 procent ja.

Moskémotståndet är mer utbrett bland personer bosatta på landsbygden, män, låginkomsttagare och pensionärer. Kvinnor, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i Reykjavíkområdet och höginkomsttagare är mer positiva till moskébygget.

Här kan du läsa mer om attityderna till kyrkbyggen.