lördag 4 oktober 2014

Vill minska utbärningen av post i isländsk glesbygd

Tätorterna Raufarhöfn och Kópasker ska räknas som glesbygd. Och detsamma gäller alla gårdar som ligger utanför tätortsgränsen i Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Breiðdalsvík och Djúpivogur. Därmed vill Íslandspóstur minska antalet utbärningsdagar från fem till tre i veckan. Men de berörda kommunerna protesterar.

Lagen säger att Íslandspóstur varje vardag ska dela ut post till alla hushåll och företag i landet. I praktiken fungerar det dock inte riktigt så i glesbygden. Där får många nöja sig med utdelning tre gånger i veckan. I några delar av landet kommer posten dock bara två gånger i veckan eftersom kommunikationerna eller framkomligheten är begränsade.

Under de senaste åren har Íslandspóstur vid flera tillfällen försökt minska antalet utbärningsdagar och försökt slippa skyldigheten att bära ut post till ensligt belägna gårdar. Vid flera tillfällen har också myndigheten Póst- og fjarskiptastofnun gett klartecken till bantad utdelning.

En ny ansökan från Íslandspóstur innefattar totalt 126 gårdar främst på östra Island. Förslaget är att post ska delas ut tre dagar i veckan till alla gårdar som ligger utanför tätortsgränsen i Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Breiðdalsvík och Djúpivogur.

Íslandspóstur vill också klassa två tätorter som glesbygd - Raufarhöfn och Kópasker - och därmed även där kunna gå från fem utbärningsdagar till tre.

I ansökan skriver Íslandspóstur att lagen visserligen säger att post ska delas ut samtliga vardagar, men att det inte heller får ske till kostnader som har för stor inverkan på avgifterna. Enligt Íslandspóstur är det helt enkelt för dyrt att bära ut post i vissa delar av landet.

Vidare skriver Íslandspóstur att ny teknik gör att allt färre brev skickas. Dessutom skickas sju av tio brev som ekonomipost. I övrigt anser Íslandspóstur att många av vägarna på östra och nordöstra Island är i så dåligt skick att det i sig motiverar färre utbärningsdagar.

Fristen för att protestera mot Íslandspósturs planer löpte ut i går. Bland de kommuner som har agerat finns Breiðdalshreppur och Norðurþing. Kommunfullmäktige i Breiðdalshreppur vill använda alla tänkbara vägar för att nedskärningen inte ska genomföras. Fullmäktige i Norðurþing delar Íslandspósturs åsikter om vägnätet i regionen, men motsätter sig en minskning av antalet utbärningsdagar.

Här kan du läsa mer om bantad utdelning av post i glesbygden.