onsdag 5 november 2014

Bárðarbunga släpper ut mer svaveldioxid än hela Europa

Lavafältets temperatur och
utbredning.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Varje dag producerar vulkanutbrottet vid Holuhraun dubbelt så mycket svaveldioxid som Europas alla skorstenar tillsammans. Under tisdagen uppmättes höga halter av svaveldioxid i stora delar av landet. På sina håll fick därför barn stanna inomhus för att inte utsättas för de giftiga vulkangaserna.

Dagligen producerar Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun upp till 35 000 ton svaveldioxid om dagen. Det innebär enligt Nature att utbrottet släpper ut mer än dubbelt så mycket svaveldioxid i luften som Europas samlade utsläpp.

Höga halter av svaveldioxid i luften registrerades under tisdagen på många håll i landet. I Húsavík uppmättes 4 800 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft, i Vopnafjörður 2 400 mikrogram och i Reykjavík 1 800 mikrogram.

I Reykjavíkområdet klagade många under gårdagen på huvudvärk. I förskolor och grundskolor i Reykjavík och Húsavík hölls barnen inomhus under delar av dagen. I Húsavík skickade myndigheterna också ut ett varnings-sms där invånarna uppmanades att hålla sig inomhus för att undvika de hälsofarligt höga halterna av svaveldioxid.

Þórbergur Egilsson vid apoteket Lyfja säger till Vísir att försäljningen av läkemedel mot astma i landet har stigit med 20 procent under hösten. Någon annan tänkbar förklaring till ökningen än vulkanutbrottet vid Holuhraun finns inte enligt honom. Mest har försäljningen eskalerat på östra Island, där också de största problemen med svaveldioxid har förekommit. Men även i Reykjavíkområdet är ökningen stor.

Fríða Rún Þórðardóttir, ordförande för Astma- og ofnæmisfélag Íslands, säger till Vísir att hon själv har astma. Tidigare under utbrottet har halterna av svaveldioxid nattetid stigit till 3 000 mikrogram i Reykjavík. I går stannade alltså mätinstrumenten på 1 800 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft:
"Detta är en av de värsta morgnarna som jag har upplevt."
Östra och nordöstra Island väntas i dag drabbas värst av vulkangaserna. Hälsofarliga halter av svaveldioxid är att vänta vid Mývatn, i Húsavík och i Akureyri. Under torsdagen beräknar Veðurstofa Íslands att de högsta nivåerna enbart kommer att drabba höglandet.

Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun fortsatte i går med samma intensitet som under de senaste veckorna. Totalt 124 jordskalv inträffade i området under tisdagen. Det största hade en magnitud på 4,8.

Regeringen beslutade i går enligt ett pressmeddelande att öronmärka upp till 687 miljoner isländska kronor för myndigheternas och civilförsvarets insatser under vulkanutbrottet. Pengarna ska främst gå till att täcka ökade kostnader för exempelvis vakthållning, resor, mätningar av luftkvalitet och fördämningar vid hotade broar.

Utöver dagens mätningar av svaveldioxid ska även halterna av svavelsyra börja kartläggas. Regeringen ger också klartecken för att undersöka vulkangasernas inverkan på folkhälsan.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.