onsdag 26 november 2014

Bárðarbunga: Vill ge minister rätt ta över företag vid kris


Ransonera elektricitet, blockera kommunikation, riva vägar och ta över privata företag. Det är bara några av de befogenheter som regeringen nu vill ge statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Vid en nödsituation som uppstår vid ett vulkanutbrott eller andra naturkatastrofer föreslås han få långtgående befogenheter med syftet att öka säkerheten.

Ett vulkanutbrott i Bárðarbungas krater skulle kunna leda till enorma översvämningar. Vattenmassorna skulle inte bara hota infrastruktur som vägar, elförsörjning och telekommunikation, utan också kunna utgöra ett akut hot mot bebyggelse längs de älvar där översvämningarna väller fram.

Det mest sannolika är att vattenmassorna skulle forsa norrut genom Jökulsá á Fjöllum eller Skjálfandafljót. Men de skulle också kunna strömma söderut genom Tungnaá och Þjórsá. Och där finns sex kraftverk som tillsammans svarar för 40 procent av den elektricitet som produceras i landet.

Just nu konstrueras en modell av området sydväst om Vatnajökull. Från Tungnaá och Þjórsá skulle översvämningarna till exempel kunna nå Hvítá och Ytri-Rangá. Modellen, som ska vara klar före jul, ska användas för att beräkna riskerna vid en översvämning. Den kommer bland annat att användas för att planera eventuella evakueringar.

Det är riskerna för ett stort vulkanutbrott i Bárðarbunga med enorma översvämningar som konsekvens som ligger bakom regeringens förslag att ge statsministern ökade befogenheter. Om ett nödtillstånd utlyses får regeringschefen rätt att ransonera elektricitet, ge samhällsnödvändig kommunikation företräde och stoppa annan kommunikation, riva vägar och ta över privata företag och offentliga institutioner.

Om förslaget blir verklighet får regeringschefen betydligt större befogenheter än i dag. Statsministern skulle alltså kunna ta kontrollen över företag för att antingen kunna sätta i gång med nödåtgärder eller för att tvinga företagsledare att följa regeringens beslut. För att ett sådant övertagande ska kunna genomföras måste situationen vara akut. Dessutom ska företagsledarna antingen vara oanträffbara eller motsätta sig enligt regeringen nödvändiga skyddsåtgärder.

Regeringen blir heller inte skadeståndsskyldig vid den här typen av ingripanden. Kostnaderna för åtgärderna ska dock betalas av statskassan.

Statsministern ges enligt förslaget också tillåtelse att kalla in utländsk hjälp till Island om situationen skulle vara så kritisk att inhemska resurser inte räcker till.

Vulkanutbrottet vid Holuhraun fortsatte i går med samma intensitet som tidigare. Under gårdagen inträffade 91 jordskalv i området. Det kraftigaste hade en magnitud på 4,2.

Sedan jordskalvssvärmen vid Bárðarbunga började den 16 augusti har omkring 32 000 skalv registrerats i området. Av dessa har 63 haft en magnitud på minst 5.

Just nu bevakar tjeckiska plan det isländska luftrummet med flygplatsen i Keflavík som bas. Natos luftpatrullering över Island påbörjades efter att ryska plan allt oftare sågs i närheten av området. Ovan kan du se tjeckiska Jas 39 Gripen-plan bland annat flyga över det pågående vulkanutbrottet vid Holuhraun.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.