onsdag 19 november 2014

Bästa skyddet mot vulkangaser är att hålla sig inomhusAndas genom näsan och se till så att fönster, dörrar och ventilationssystem är stängda. Då minskar mängden svaveldioxid som människan får i sig med omkring 90 procent. Svaveldioxid som når lungorna är betydligt farligare. Det beskedet gavs i går när flera isländska myndigheter i Reykjavík bjöd in till ett informationsmöte om de giftiga vulkangaserna från det pågående utbrottet vid Holuhraun.

Inte sedan Laki år 1783 har ett isländskt vulkanutbrott producerat lika mycket svavel som det nu pågående utbrottet från Bárðarbunga vid Holuhraun. Varje sekund strömmar 450 kilo svavel upp ur kratern. Dessutom bildas varje dag mellan 20 000 och 60 000 ton svaveldioxid. Inom hela EU är de dagliga utsläppen av svaveldioxid 14 000 ton.

Den högsta koncentrationen av svaveldioxid som uppmätts i befolkade områden är 21 000 mikrogram per kubikmeter luft utanför Höfn den 26 oktober. Vid Holuhraun har dock forskare på plats noterat hela 130 000 mikrogram. Om halterna stiger till 200 000 mikrogram är det förenat med akut livsfara.

Den senaste veckan har vädret gjort problemet med vulkangaser mindre besvärande. Trenden är dock att halterna bli högre och att svaveldioxiden ligger kvar längre över bebyggelse. Nyligen uppmättes i Akureyri över 2 000 mikrogram per kubikmeter luft i över tolv timmar.

Sedan utbrottet vid Holuhraun började för snart tre månader sedan har gränsvärdena överskridits i Reykjavík vid 38 tillfällen, i Akureyri vid 33 tillfällen och i Reyðarfjörður vid 26 tillfällen. Tillräckligt höga halter av svaveldioxid för att de ska kunna ha negativ inverkan på hälsan har spridits ända till Österrike.

Problemen med vulkangaser kommer sannolikt att eskalera under vintern. Eftersom svaveldioxid är tyngre än luft sänker den sig mot marken. Om det är vindstilla kan den ligga kvar länge. Hårda vindar innebär däremot att gaserna snabbt blåser bort.

Allvarliga besvär uppstår i regel vid halter från 9 000 mikrogram kubikmeter luft och uppåt. Det är då bäst att andas lugnt genom näsan i stället för att andas genom munnen. Svaveldioxiden omvandlas då i kroppen för att så småningom lämna den med urinen. Om svaveldioxiden i stället når lungorna - vilket den gör om någon andas med munnen - finns en risk för lungsjukdomar.

Viktigt vid höga halter av svaveldioxid i luften är att hålla sig inomhus och att stänga fönster och dörrar. Det är också viktigt att stänga av ventilationen. Det är dessutom bra att låta kallvattnet rinna i kranarna. Genom dessa åtgärder kan den mängd svaveldioxid som letar sig in i bostaden minskas med 90 procent.

Vulkanutbrottet vid Holuhraun fortsatte under tisdagen med oförminskad intensitet. I området inträffade 107 jordskalv där 34 hade en magnitud på minst 3. Gårdagens största skalv hade en magnitud på 4,6.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga och ovan se gårdagens informationsmöte i sin helhet.