torsdag 6 november 2014

Centralbanken sänker isländsk styrränta

För första gången på två år sänker Seðlabanki Íslands styrräntan. Efter gårdagens beslut ligger styrräntan nu på 5,75 procent, en sänkning med 0,25 procentenheter. Bakom sänkningen ligger en stabil och låg inflation. Om inflationen fortsätter att hålla sig runt målet på 2,5 procent håller Seðlabanki Íslands dörren öppen för nya sänkningar framöver.

I november 2012 höjde Seðlabanki Íslands styrräntan till 6 procent. Sedan dess har den legat stilla på samma nivå. Under den senaste tioårsperioden är det den i särklass längsta perioden med orörd styrränta.

Huvudskälet till gårdagens sänkning är den låga inflationen. Ända sedan början av året har den legat under Seðlabanki Íslands mål på 2,5 procent. Bakom den låga inflationen ligger i sin tur löneökningar som ökat köpkraften. Om inte avtalsrörelsen ger större höjningar förutspår centralbanken att det kan bli aktuellt med nya räntesänkningar.