söndag 16 november 2014

Dagens bonuscitat

Foto: Vladimir Conde
"Plymen touchar marken ibland. Periodvis uppmäter vi höga halter i kuststäderna på Island. I slutet av oktober uppmättes 21 000 mikrogram per kubikmeter i Höfn, och WHO:s gränsvärde för tio minuter är 500 mikrogram. ... Det är väldigt obehagligt att utsättas för det. Det är inte bara lungor och ögon som drabbas, utan det sticker i skinnet om det är riktigt höga halter."

Bo Galle, professor i optisk fjärranalys vid Chalmers, i Ny Teknik om mätningarna av svaveldioxid under Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun.