söndag 30 november 2014

Dagens bonuscitat

"Det är 60 procent av lärarna som anser sig inte kunna skriva den engelska som de vill skriva, alltså inte det fackspråk som de vill behärska. ... Detta är inte bara ett problem utan det är också något som det inte pratas om. Vi vill bara så bra på engelska och självbilden är att vi är enormt duktiga, men en professor sade att det finns folk över hela universitetet som låter översätta artiklar åt sig."

Hafdís Ingvarsdóttir, professor i didaktik vid Háskóli Íslands, i RÚV om problemet med att mycket undervisning vid universitetet sker på engelska trots att både studenter och lärare ofta saknar tillräckliga kunskaper i språket.