torsdag 27 november 2014

Dagens citat

"Att axla ansvar är en åtgärd som dessutom i sig innebär att för allmänheten klargöra var ansvaret ligger, men vid ministerns avgång antyds att vissa 'bestämda parter och krafter' bär ansvaret för hur det har gått för ministern."

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, expert på offentlig förvaltning vid Háskóli Íslands, skriver på Facebook att den avhoppade inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir inte tagit något politiskt ansvar genom sin avgång - läs mer här.